Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Vừa qua, Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2021
 96
 25/06/2021
0/637602336224057977446.png

0/637602336224057977446.png

Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Châu, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo; Giám đốc Trung Tâm Chính trị huyện; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Phó Giám Đốc Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành A; cùng lãnh đạo và cán bộ giảng viên Trung tâm Chính trị huyện và các đồng chí học viên đến từ các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Ảnh: Quang cảnh lễ khai giảng

Trong thời gian học tập các học viên được học tập và nghiên cứu các nội dung cơ bản: về Chủ nghĩa Mác–Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc; dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội; Phát triển GD và ĐT, KH và CN, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực Hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam; nghe báo cáo tuyên truyền lịch lịch sử Đảng bộ địa phương giai đoạn 1930 – 1975. Ngoài ra, các đ/c còn được trao đổi thảo luận, hệ thống giải đáp thắc mắc. Cuối khóa có viết thu hoạch để đánh giá kết quả học tập và cấp giấy chứng nhận.

Đồng thời thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hậu Giang về thi đua công tác tuyên giáo; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối với các huyện, thị, thành năm 2021. Trung tâm huyện Châu Thành mời Báo cáo viên Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành A thao giảng cùng lớp học.

Phát biểu tại buổi lễ Khai giảng đồng chí Nguyễn Văn Châu, UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo; Giám đốc Trung tâm chính trị huyện yêu cầu các giảng viên, các báo cáo viên được giao nhiệm vụ cần tập trung tốt việc giảng dạy, truyền đạt các chuyên đề, các văn bản mới của Trung ương quy định về hệ thống tổ chức Đảng, tạo điều kiện tốt cho học viên được học tập, tiếp thu các kiến thức và làm bài thu hoạch đảm bảo chất lượng; các học Nắm vững các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng; Nắm và hiểu nội dung cơ bản của chương trình lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; Tham gia học tập nghiêm túc, thực hiện đúng nội quy, quy chế của lớp học đã quy định.

 

Nguyễn Ly

Ý kiến bạn đọc