Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở, chi tổ Hội năm 2020
 249
 21/10/2020
Ngày 12/10/2020 tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện, Hội Nông dân huyện Châu Thành tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở, chi tổ Hội năm 2020.
Ảnh: Quang cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn được diễn ra trong 05 ngày từ 12-16/10/2020, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản: Hướng dẫn công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổ chức hoạt động chi, tổ hội; các quy định về lĩnh vực khai thác, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản; các chính sách phát triển về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương; hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi, tổ hội và ghi chép sổ sách.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và khả năng vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội Nông dân ở cơ sở, nhất là cán bộ chi hội; từ đó tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh.

Trung Nam

Ý kiến bạn đọc