Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Những nội dung trọng tâm của công tác Quy chế dân chủ trong những tháng cuối năm 2020
 135
 12/09/2020
0/637355024321789720446.png

0/637355024321789720446.png

Chiều ngày 10/9/2020, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ (QCDC) Huyện họp sơ kết 9 tháng đầu năm, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Huyện và thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ Huyện cùng tham dự.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị, đại diện Thường trực Ban chỉ đạo, báo cáo kết quả thực hiện QCDC 9 tháng đầu năm với các nhiệm vụ trong tâm như : tham mưu Thường trực Huyện ủy ban hành 6 văn bản chỉ đạo; tổ chức 3 hội nghị sơ, tổng kết; xây dựng 3 kế hoạch kiểm tra đột xuất, định kỳ; ban hành 4 kế hoạch và tổ chức 3/5 cuộc đối thoại; thực hiện thang điểm thi đua 25 nội dung trong đó: 7 nội dung hoàn thành 100%, 11 nội dung hoàn thành từ 50% trở lên, còn lại 7 nội dung được đánh giá vào cuối năm, đồng thời  đánh giá lại những mặt được, hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Qua thảo luận, đóng góp ý kiến của các thành viên và tổ giúp việc Ban chỉ đạo (QCDC) huyện, đồng chí Trần Văn Thắng, Trưởng Ban chỉ đạo QCDC huyện đánh giá cao công tác tham mưu của Thường trực Ban chỉ đạo, tinh thần trách nhiệm của các thành viên, đã phối hợp, tham mưu tổ chức thực hiện trong thời gian qua, đồng thời đề nghị thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như : tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo (QCDC) huyện; phân công nhiệm vụ từng thành viên chỉ đạo địa bàn theo thông báo phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy; tiến hành xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn và tổ chức kiểm tra các cơ quan, đơn vị đánh giá đúng thực trạng và báo cáo Thường trực Huyện ủy theo đúng quy định.

 

Mỹ Nhiên

Ý kiến bạn đọc