Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Đoàn kiểm tra Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác dân vận năm 2019 tại huyện Châu Thành
 475
 10/12/2019
0/2019_12_10-07_47_28host.jpg

0/2019_12_10-07_47_28host.jpg

Đoàn kiểm tra Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang, do đồng chí Trần Văn Huyến - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác dân vận năm 2019 tại huyện Châu Thành.

Ảnh: Đ/c trần Văn Huyến - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong lần kiểm tra này, Đoàn  đã đi thực tế tại một số đơn vị trên địa bàn huyện, qua đó đánh giá cao kết quả dân vận từ huyện đến cơ sở đã góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân. Nổi bật là công tác phối hợp, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Thông qua hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân đạt nhiều hiệu ứng tốt; Các mô hình “dân vận khéo” của huyện đảm bảo 4 tính đó là : tính hiệu quả, tính khoa học, tính khả thi và tính sáng tạo; Mô hình “Chính quyền thân thiện”, công tác cải cách hành chính và các hoạt động  “Năm Dân vận chính quyền” được nhân dân đồng tình đánh giá cao. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đều gắn công tác dân vận với các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương và xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Tại đây, đồng chí Trần Văn Huyến - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị hệ thống Ban Dân vận Huyện ủy chủ động tham mưu cho cấp ủy có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; tăng cường kiểm tra mô hình điểm; duy trì mô hình dân vận khéo; tiếp tục nắm tình hình nhân dân; tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân đạt hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động, củng cố kiện toàn tổ chức phát triển hội viên.Thanh Phong

Ý kiến bạn đọc