Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Thông tin người phát ngôn của UBND huyện
 1637
 04/09/2018
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành công bố họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail người phát ngôn của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành như sau:

- Họ và tên: ông Tống Hoàng Khôi.

- Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện.

- Số điện thoại: 0918 549 299

- Địa chỉ e-mail: chauthanh@haugiang.gov.vn hoặc vanphong.hcthg@gmail.comVăn phòng HĐND và UBND huyện

Ý kiến bạn đọc