Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Ra mắt Câu lạc bộ "Thân nhân kiều bào" tại ấp Phú Hòa, xã Đông Phú
 63
 22/04/2022
0/637862365266103442446.png

0/637862365266103442446.png

Ngày 21/4/2022 Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp ra mắt Câu lạc bộ "Thân nhân kiều bào" tại ấp Phú Hòa, xã Đông Phú.

Ảnh: Ra mắt thành viên câu lạc bộ

Căn cứ kế hoạch công tác đối ngoại Nhân dân và người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau thời gian vận động, hiệp thương ngày 21/4/2022 Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp ra mắt Câu lạc bộ "Thân nhân kiều bào" tại ấp Phú Hòa, xã Đông Phú.

Câu lạc bộ có 10 thành viên, 01 Chủ nhiệm, 01 Phó chủ nhiệm, và 01 thư ký kiên thủ quỹ. Tại buổi ra mắt các thành viên Câu Lạc bộ đã vận động, hỗ trợ cho 05 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là Câu Lạc bộ thứ ba được thành lập trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay. Phấn đấu từ nay đến cuối năm phối hợp vận động thành mới thêm từ 05 - 07 Câu Lạc bộ trên địa bàn huyện.

Quốc Tuấn