Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 247
 22/02/2021
0/637495985166918820446.png

0/637495985166918820446.png

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; Bùi Hoàng Liêm - UVTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Đỗ Văn Lô - UVTV - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Nguyễn Thanh Quang - UVTV - Trưởng ban Tổ chức Huyện  ủy; Bùi Hồng Cẩn - UVTV - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Nguyễn Trí Trung - UVTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Nguyễn Việt Quốc - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phan Hữu Lộc - UVTV - Chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì hội nghị, cùng có mặt các đồng chí trong Ban Thường trực và các đồng chí là tổ chức thành viên tham dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe Ban Thường trực UBMTTQVN huyện phổ biến các điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội – HĐND và Luật Tổ chức chính quyền địa phươngThông báo của Thường trực HĐND huyện về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo quy định, Châu Thành được bầu 30 đại biểu và dự kiến tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 59 người. Trong đó, hướng cơ cấu khối Đảng: 06  người; khối Nhà nước: 12 người; khối Mặt trận – đoàn thể: 05 người; khối sự nghiệp:13người; Tôn giáo: 01 người; Dân tộc: 01người; Khối nội chính: 02 người; Khối các đơn vị kinh tế: 06 người; Khối xã, thị trấn: 08 người; thành phần khác: 05 người. Với cơ cấu thành phần bao gồm: Phụ nữ :23  đại biểu, chiếm tỷ lệ 38,98 %; người trẻ tuổi (dưới 40):16 đại biểu, chiếm tỷ lệ 27,12 %; người ngoài Đảng: 11 đại biểu,chiếm tỷ lệ 18,65 %; Đại biểu tái cử (14/30)        :14đại biểu, chiếm tỷ lệ 46,67 %.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tham gia ý kiến thảo luận, đa số đều đồng tình nhất trí cao và biểu quyết thông qua cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề xuất.

Việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND huyện là khâu đầu tiên rất quan trọng trong các bước của quy trình hiệp thương để lập ra danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Từ đó, đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.


Văn Bỉnh