Chính quyền điện tử, chuyển đổi số
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Người dân Châu Thành tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số" năm 2022
 60
 15/08/2022
Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 25/7/2022 của UBND huyện Châu Thành về Phát động phong trào thi đua "Người dân Châu Thành tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số" năm 2022
Đính kèm nội dung Kế hoạch
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Chính quyền điện tử, chuyển đổi số
Đóng