Chính quyền điện tử, chuyển đổi số
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Kế hoạch thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng
 60
 15/08/2022
Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 10/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về Thành lập và tổ chức hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đính kèm nội dung Kế hoạch
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Chính quyền điện tử, chuyển đổi số
Đóng