Chính quyền điện tử, chuyển đổi số
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang gồm những nội dung gì ?
 519
 28/01/2021
0/2021_01_28-14_20_01host.jpg

0/2021_01_28-14_20_01host.jpg

(Nguồn: Báo Hậu Giang) - Đó là ước tính tổng kinh phí thực hiện Đề án là 445,8 tỉ đồng. HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 25/2020 thông qua Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2025.


Đề án này được triển khai trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng là các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp.

Mục tiêu của Đề án là ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Triển khai các ứng dụng và dịch vụ đô thị thông minh đến năm 2025, Hậu Giang nằm trong nhóm 30 tỉnh dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng cho phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Vietnam ICT Index).

Nghị quyết đề ra các chỉ tiêu đạt được trong giai đoạn này là 100% dịch vụ công được đưa lên trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện qua hệ thống báo cáo của tỉnh; kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp tài chính, bảo hiểm, tư pháp… để cung cấp dịch vụ công trực tuyến kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Đề án còn hướng đến mục tiêu phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số. Theo đó, sẽ có hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 90% hộ gia đình, 100% xã; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh, các khu công nghiệp được phủ sóng 5G năm 2021; các hệ thống thông tin của tỉnh được đảm bảo an toàn, an ninh theo mô hình 4 lớp. Hậu Giang đạt chỉ số an toàn thông tin mạng thuộc nhóm B; mỗi hộ gia đình có một mã bưu chính, có thể tra cứu địa chỉ bằng bản đồ số; hoàn thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chia sẻ và tích hợp để phục vụ công tác quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ công cho người dân; xây dựng một số ứng dụng thông minh trọng điểm trong các lĩnh vực: nông nghiệp, giáo dục, an ninh - trật tự, tài nguyên - môi trường, y tế, du lịch; đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Hậu Giang, bao gồm: đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin cho các sở, ngành, UBND cấp huyện (dự kiến 50 người); đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh; triển khai đồng bộ các dịch vụ đô thị thông minh tại thành phố Vị Thanh, để trở thành đô thị thông minh tiêu biểu vùng Tây Nam bộ.

Cơ quan chủ trì thực hiện Đề án là Sở Thông tin và Truyền thông. Ước tính tổng kinh phí thực hiện Đề án là 445,8 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh (bao gồm vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp); nguồn đầu tư của doanh nghiệp, khu vực tư nhân, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Nguồn: Báo Hậu Giang
Chính quyền điện tử, chuyển đổi số
Đóng