Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)
 1148
 08/01/2020
Từ ngày 04/01 đến ngày 10/01/2020

THỨ BẢY, NGÀY 04/01:

- PCT.CN: 7 giờ, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy dự xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 2 cấp huyện trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

CHỦ NHẬT, NGÀY 05/01:

- PCT.KT: 6 giờ 30 phút, dự Lễ Phát động toàn dân ra quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường, điểm tại đầu chợ Vị Thanh, khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh.

THỨ HAI, NGÀY 06/01:

- PCT.Thường trực: 7 giờ, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy dự làm việc với Đoàn kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 13 giờ 30 phút, cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (Đ/c Chiến).

- PCT.CN, PCT.KT: 7 giờ 30 phút, dự tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp sau kỳ họp cuối năm 2019, đơn vị thị trấn Ngã Sáu và đơn vị xã Đông Phước, điểm tại Hội trường I-UBND huyện (Đ/c Thúy, Thịnh).

- PCT.CN: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 13 giờ 30 phút, dự tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp sau kỳ họp cuối năm 2019, đơn vị xã Phú An, điểm tại Hội trường UBND xã Phú An (Đ/c Thịnh).

THỨ BA, NGÀY 07/01:

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30 phút, dự tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp sau kỳ họp cuối năm 2019, đơn vị xã Đông Thạnh, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Thạnh (Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30 phút, dự Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- PCT.CN: 8 giờ, dự tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp sau kỳ họp cuối năm 2019, đơn vị xã Phú Tân, điểm tại Hội trường UBND xã Phú Tân. 13 giờ 30 phút, dự tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp sau kỳ họp cuối năm 2019, đơn vị xã Phú Hữu, điểm tại Hội trường UBND xã Phú Hữu (Đ/c Thịnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30 phút, cùng Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên kiểm tra tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Phụng Hiệp, mời đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện, Trạm Thủy Lợi huyện, huyện Châu Thành. Tập trung tại Cống Hậu Giang 3, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy (Đ/c Chiến). 13 giờ 30 phút, dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện phiên cuối năm 2019, điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

THỨ TƯ, NGÀY 08/01:

- PCT.Thường trực, PCT.CN: 7 giờ 30 phút, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, nghe Tổ giúp việc của Huyện ủy báo cáo kết quả tự đánh giá và kết quả tham gia đánh giá của các chủ thể để Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 13 giờ 30 phút, họp góp ý phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Đường dây 500 kV Sông Hậu - Đức Hòa; Nhà máy luyện cán thép SunPro (Giấy mời riêng), điểm Hội trường II-UBND huyện (Đ/c Chiến, Ai).

- PCT.KT: 7 giờ 30 phút, dự tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp sau kỳ họp cuối năm 2019, đơn vị thị trấn Mái Dầm, điểm tại Hội trường UBND thị trấn Mái Dầm (Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30 phút, tham dự vụ án hành chính về việc: “Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” của bà Lê Thị Kim Phương, ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

THỨ NĂM, NGÀY 09/01:

- PCT. Thường trực, PCT.KT: 7 giờ 30 phút, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai Nghị quyết công tác năm 2020, điểm tại Hội trường Huyện ủy (Đ/c Lan).

- Các Phó Chủ tịch: 15 giờ, dự công bố Quyết định cán bộ, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.CN: 7 giờ 30 phút, dự họp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Châu Thành và Phụng Hiệp, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ SÁU, NGÀY 10/01:

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30 phút, dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận, quy chế dân chủ, công tác tôn giáo năm 2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (Đ/c Thúy). 13 giờ 30 phút, dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (Đ/c Nga).

- PCT.CN: 8 giờ, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng để dự án: Nhà máy Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang và Nhà máy luyện, cán thép Sunpro (Giấy mời riêng), điểm tại UBND thị trấn Mái Dầm (Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

   - PCT.KT: 7 giờ 30 phút, dự Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường I-UBND huyện (Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, NGÀY 11/01:

- PCT. Thường trực: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn vệ sinh thực phẩm (Phòng Y tế chuẩn bị báo cáo), mời Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Châu Thành (theo Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND huyện), đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: UBMTTQVN, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Trưởng Ban chỉ đạo ATTP và Công chức phụ trách công tác an toàn thực phẩm UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện.


 

Văn phòng HĐND và UBND huyện