Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)
 1152
 02/01/2020
Từ ngày 28/12/2019 đến ngày 05/01/2020

THỨ BẢY, NGÀY 28/12:

- PCT. Thường trực: 8 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, mời Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự (Công an huyện chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 13 giờ 30’, dự lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2019, điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- PCT.KT: 19 giờ, dự Lễ công bố thành phố Vị Thanh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh. 

CHỦ NHẬT, NGÀY 29/12:

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2019, điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

THỨ HAI, NGÀY 30/12

- Các Phó Chủ tịch: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, mời đại diện: Thường trực Huyện ủy, HĐND, MTTQVN huyện, Thành viên UBND huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Y tế, Kho bạc Châu Thành , Chi cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thống kê, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Đài Truyền thanh, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (cả ngày) (LĐVP: Đ/c Chiến).

THỨ BA, NGÀY 31/12

- Các Phó Chủ tịch: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, mời đại diện: Thường trực Huyện ủy, HĐND, MTTQVN huyện, Thành viên UBND huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Y tế, Kho bạc Châu Thành , Chi cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thống kê, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Đài Truyền thanh, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’, dự Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 Văn phòng HĐND và UBND huyện, điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- PCT. Thường trực: 15 giờ, dự công bố Quyết định về công tác cán bộ (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự), điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện. 17 giờ, dự buổi công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ, điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy. 20 giờ, dự Chương trình mừng năm mới “Chào 2020”, điểm tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh.

THỨ TƯ, NGÀY 01/01/2020:

- Các Phó Chủ tịch: Nghỉ tết Dương lịch năm 2020.

THỨ NĂM, NGÀY 02/01/2020:

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019, điểm tại Bộ CHQS tỉnh. 13 giờ 30’, dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.CN, PCT.KT: 7 giờ, dự chào cờ, điểm tại sân trụ sở Huyện ủy.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (cả ngày).

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

 

THỨ SÁU, NGÀY 03/01/2020:

- PCT. Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và tổng kết cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- PCT.CN: 8 giờ, vn động các hộ dân bàn giao mặt bằng để thi công dự án Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3 (Nhà máy luyện, cán thép SunPro) (Giấy mời riêng), điểm tại UBND thị trấn Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: Làm việc tại cơ quan.

 THỨ BẢY, NGÀY 04/01/2020:

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2019, điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

CHỦ NHẬT, NGÀY 05/01/2020:

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2019, điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện