Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)
 1047
 26/12/2019
Từ ngày 23/12 đến ngày 29/12/2019

 

THỨ HAI, NGÀY 23/12

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, cùng Đoàn đi thăm và chúc Lễ Giáng sinh năm 2019 Nhà thờ Công giáo xã Phú An, điểm tập trung tại Huyện ủy.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực, PCT.CN: 13 giờ 30’, họp Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nghe báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân; công tác biên soạn, xuất bản Ấn phẩm Xuân năm 2020; công tác tuyển quân và một số công tác khác, mời Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ Thập đỏ, Liên Đoàn lao động huyện, Điện lực Châu Thành, Chi nhánh CTN- CTĐT huyện cùng dự (Ban CHQS huyện báo cáo công tác tuyển quân, Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo công tác biên soạn, xuất bản Ấn phẩm Xuân năm 2020, Đài Truyền Thanh huyện chuẩn bị trình chiếu Video clip về quá trình xây dựng nông thôn mới xã Đông Phước A), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Đoàn đi thăm và chúc Lễ Giáng sinh năm 2019 Nhà thờ Tin lành Đông Phú, thị trấn Mái Dầm, điểm tập trung tại Huyện ủy. 14 giờ dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp và PTNT, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- PCT. Thường trực - UBND huyện, ủy quyền Trưởng phòng Tư pháp:13 giờ 30’, dự Hội nghị Triển khai Luật, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Y tế, Trưởng Công an huyện cùng dự, điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

THỨ BA, NGÀY 24/12

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, họp chuẩn bị nội dung Lễ Míttinh, Diễu hành và chạy Việt dã hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với các ngành khối nội chính huyện (Công an, Quân sự, Tòa án, Thi hành án, Viện Kiểm sát, Tư pháp, Thanh tra), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30’, họp giải quyết vướng mắc dự án: Kè chống sạt lở thị trấn Ngã Sáu (Giấy mời riêng), điểm tại Phòng làm việc PCT.CN - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, kiểm tra công tác phòng, chống hạn và xâm nhập mặn trên địa bàn, mới đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch cùng đi (Phòng Nông nghiệp và PTNT sắp xếp lịch trình và mời UBND các xã, thị trấn nơi có kiểm tra cùng đi), điểm tập trung tại UBND huyện.

THỨ TƯ, NGÀY 25/12:

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ tỉnh Hậu Giang năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo (LĐVP: Đ/c Lan). 13 giờ 30’, tiếp dân định kỳ tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện.

- PCT.CN: Sáng dự Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phú năm 2019, điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Phú. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị Lễ công bố xã nông thôn mới Đông Phước A, điểm tập trung tại trụ sở xã Đông Phước A. Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, NGÀY 26/12:

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020, tổng kết công tác năm 2019, triển khai Nghị quyết năm 2020 và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, điểm tại Hội truờng Tỉnh ủy. 15 giờ 00 phút dự họp duyệt Chương trình Lễ Mittinh, diễu hành và chạy Việt dã hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam 26/12, điểm tại Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (cả ngày).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, họp trao đổi trình tự thủ tục thực hiện các công trình, dự án phát sinh ngoài gia đoạn 216 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, điểm tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường. 13 giờ 30’, họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019, điểm tại Hội trường II - UBND huyện

THỨ SÁU, NGÀY 27/12:

- PCT. Thường trực: 5 giờ 00’, dự khai mạc chạy việt dã hưởng ứng ngày Dân số Việt Nam 26/12. 6 giờ 15’, dự Lễ Mittinh, diễu hành và chạy Việt dã hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam 26/12, điểm tại Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Đông Phước A đạt chuẩn nông thôn mới, điểm tại UBND xã Đông Phước A.

- Các Phó Chủ tịch: 14 giờ, dự Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Đông Phước A đạt chuẩn nông thôn mới, điểm tại trụ sở xã Đông Phước A (LĐVP).

THỨ BẢY, NGÀY 28/12:

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2019, điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

CHỦ NHẬT, NGÀY 29/12:

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2019, điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

Văn phòng HĐND và UBND huyện