Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị huyện, trao đổi, thống nhất một số nhiệm vụ đầu năm 2021
 112
 25/02/2021
0/637498687483048325446.png

0/637498687483048325446.png

Chiều ngày 19/02/2021, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể huyện, tổ chức cuộc họp trao đổi, thống nhất giải pháp thực hiện các nội dung theo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy trong năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Hồng Cẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, các đồng chí Ban Dân vận; đại diện lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện.

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc


Đồng chí Bùi Hồng Cẩn, thông tin: qua đánh giá của Thường trực Huyện ủy trong năm 2020, Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể huyện, đã thực hiện tốt vai trò tham mưu Huyện ủy, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện, qua đó gợi ý một số vấn đề cần tập trung thực hiện theo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, về thực hiện mô hình Nghị quyết 04-NQ/HU, trong đó MTTQ các đoàn thể tập trung chỉ đạo điểm đạt chất lượng, hiệu quả; nội dung giám sát công trình, dự án theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013; sơ kết Quy chế phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị huyện và các tổ chức thành viên.

Qua ý kiến phát biểu trao đổi, đóng góp và đề xuất các giải pháp để thực hiện của các đại biểu, đồng chí Bùi Hồng Cẩn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, của Ban Thường trực MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện trong thời gian qua, đồng thời thống nhất tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: giao cho xã, thị trấn chọn ấp để tập trung thực hiện mô hình nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo nghị quyết 04-NQ/HU; Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch liên tịch để thực hiện mô hình, MTTQ và các đoàn thể phối hợp cung cấp thông tin; công tác giám sát theo Quyết định 217- QĐ/TW đối với 03 dự án theo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch cụ thể từng nội dung, tổ chức thực hiện;  MTTQ xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đoàn thể và các tổ chức thành viên, tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp và ký kết liên tịch thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể huyện phối hợp tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực Huyện ủy, thông qua Ban Dân vận Huyện ủy.

             

 

             

Mỹ Nhiên

Ý kiến bạn đọc