Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020
 64
 08/01/2021
0/637456878075742336446.png

0/637456878075742336446.png

Ngày 31/12, Văn phòng HĐND&UBND huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020, đề ra nhiệm vụ thực hiện năm 2021, đồng chí Nguyễn Thiện Chiến - Bí thư Chi Bộ - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì hội nghị.
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe trình bày các nội dung: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm trước; kiểm điểm người đứng đầu cơ quan; kết quả hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; báo cáo công khai tài chính; kết quả thi đua năm 2020 và kế hoạch phát động thi đua yêu nước năm 2021; ngoài ra đại biểu được hội nghị gửi các văn bản khác có liên quan để nghiên cứu.

Năm 2020, Văn phòng HĐND&UBND huyện đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp và hậu cần giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức giám sát, đề ra các Nghị quyết và giúp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, điều hành có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương; chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, công chức; phát huy tốt nội lực, trí tuệ và năng lực hiện có. Tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp và bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Chiến ghi nhận những đóng góp của tập thể CCNV văn phòng trong thực hiện nhiệm vụ, từ đó phát huy tính đoàn kết trong tập thể, thực hiện tốt công tác tham mưu giúp việc cho Thường trực HĐND và UBND huyện. Đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới tập thể công chức, nhân viên Văn phòng cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước; công đoàn cơ quan tiếp tục phát huy vai trò công đoàn tích cực chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ công chức và người lao động; thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ của Công đoàn, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Kiều Thúy

Ý kiến bạn đọc