Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Hội Nông Dân Huyện Châu Thành tổ chức Tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020
 46
 08/01/2021
0/637456873161265704446.png

0/637456873161265704446.png

Ngày 31/12/2020 tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX, khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023 tổng kết công tác Hội và phòng trào nông dân năm 2020, triển khai Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021 và chương trình công tác quý I/2021; đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Châu Minh Tiến, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Phước Thảo, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ngành phối hợp liên tịch, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện, lãnh đạo Hội Nông dân cơ sở.

Ảnh: Tặng giấy khen cho 08 tập thể 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội

Năm 2020, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện kịp thời tham mưu Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao thể hiện qua một số kết quả nổi bật như sau:

Công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Điều lệ Hội luôn được đổi mới, kết quả trong năm tuyên truyền, phổ biến đến 110.218 lượt người, trong đó, tuyên truyền nội bộ đến 7.123 lượt người, ra hội viên nông dân 105.049 lượt người đạt 108,2% so với Nghị quyết tỉnh giao; chủ động cụ thể hoá Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chọn điểm chỉ đạo và triển khai ra mắt được 03 chi hội Nông dân nghề nghiệp tại xã Đông Phước, Đông Thạnh và thị trấn Ngã Sáu theo kế hoạch; phát triển mới 712/584 hội viên đạt 121,29% chi tiêu Nghị quyết, nâng số hội viên toàn huyện có 13.524; xây dựng 08 công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổng kinh phí trị giá 517 triệu đồng; vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 410/350 triêu đồng; bình xét danh hiệu nông dân đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đạt trên 56%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao; xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức hội nghị chi Hội kiện toàn Ban Chấp hành chi Hội và kéo dài nhiệm kỳ 2018-2020 thành nhiệm kỳ 2018-2022; quản lý tốt nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội (có 04 đơn vị nợ quá hạn bằng không 02 năm liền, tổng nợ quá hạn trong toàn huyện 0,26%); trong năm bằng nhiều nguồn vốn Hội đã giúp cho 32 hộ thoát nghèo...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Châu Minh Tiến, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá mặc dù năm 2020 tình hình chung khó khăn nhưng với sự đoàn kết của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở thực hiện hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao; trong thực hiện nhiệm vụ luôn bám theo chỉ tiêu nghị quyết và kế hoạch giao ước thi đua; có những mô hình mới cách làm sáng tạo được hội viên và nông dân đồng tình hưởng ứng. Đồng chí cũng đề nghị Hội nông dân các cấp trong thời gian tới cần khắc phục những hạn chế, tồn đã được chỉ ra, tham mưu, phối hợp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Tại Hội nghị này Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 06 tập thể và 11 cá nhân, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 08 tập thể 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 cùng các phong trào thi đua ngắn hạn.

Trung Nam

Ý kiến bạn đọc