Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Tổng kết phong trào thi đua chào mừng 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận (15/10/1930-15/10/2020)
 68
 14/10/2020
0/637382914550614577446.png

0/637382914550614577446.png

Chiều ngày 8/10/2020, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sơ kết công tác dân vận, quy chế dân chủ quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV/2020.
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện; Trưởng, Phó thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội huyện; Trưởng, phó Khối Dân vận các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng tham dự.

Kết quả thi đua đột xuất chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; đề xuất tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp công tác dân vận”cho 04 đồng chí; tuyên dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 – 2020; khen thưởng cho 6 tập thể và 21 cá nhân.

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Dân vận đã tham mưu Huyện ủy quán triệt, sơ tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh, Huyện; tổ chức 3 cuộc đối thoại toàn diện và chuyên đề lĩnh vực Giáo dục; tập huấn chuyên môn cho cán bộ khối dân vận, ban hành chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời chỉ đạo rà soát thang điểm thi đua; tổ chức kiểm tra đột xuất về xây dựng, triển khai và thực hiện công tác Dân vận, Dân vận chính quyền, QCDC, công tác cách hành chính, đạo đức công vụ; qua đó đã đánh giá lại những mặt được, hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Qua các ý kiến thảo luận, đóng góp, chia sẽ của từng đại biểu tham dự hội nghị và UBND huyện thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội 9 tháng đầu năm. Đồng chí Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đánh giá cao công tác tham mưu, phối hợp giữa UBND, MTTQ và Ban Dân vận Huyện ủy, tinh thần trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc và các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, Khối Dân vận các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ. Qua đó nhấn mạnh một số nội dung như: phát huy tốt công tác phối hợp giữa Ban Dân vận, UBND, MTTQ, và các đoàn thể; Ban Dân vận Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị, Khối Dân vận xã, thị trấn, tập trung bám sát kế hoạch; rà soát các chỉ tiêu; tổ chức sơ kết quý, họp Khối Dân vận định kỳ nhằm đánh giá lại những mặt được, hạn chế, nguyên nhân, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện; trong đó chú trọng nâng chất các mô hình “Dân vận khéo”; xem đây là nội dung xuyên suốt trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, là động lực quan trọng để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Dân vận trong tình hình mới.

 

Mỹ Nhiên

Ý kiến bạn đọc