Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Mặt trận Châu Thành mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020
 57
 14/10/2020
0/637382905529742733446.png

0/637382905529742733446.png

Sáng ngày 06/10/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2020. Đến dự buổi khai giảng và hướng dẫn nghiệp vụ có đồng chí Lê Văn Sơn- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trận và Trưởng ban công tác Mặt trận các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành.
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Trong thời gian 4 ngày ( từ ngày 06- 09/10/2020) các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trận và Trưởng ban công tác Mặt trận được học tập 8 chuyên đề: (1) Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, (2) Hệ thống chính trị ở Việt Nam (3) Một sô nội dung trọng tâm công tác Phong trào, (4) Một số nghiệp vụ về công tác giám sát, phản biện xã hội của MTQ Việt Nam, (5) Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới (6) Một số vấn đề về công tác Dân tộc- Tôn giáo và công tác Dân tộc- Tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc, (7)  Mặt trận với công tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, ( 8) Mặt trận với công tác tuyên truyền vận động đảm bảo an toàn giao thông.

Tại buổi khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020 lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nêu rõ mục đích, yêu cầu của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ là nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ trong tình hình mới hiện nay; về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận cơ sở, nhất là ở các khu dân cư, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

Tin chắc rằng trong thời gian Bốn ngày với các nội dung cốt lõi của Mặt trận và được các báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn truyền đạt lại nhất định chất lượng hoạt động của hệ thống Mặt rận ở cơ sở có chuyển biến tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ; hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.


Văn Bỉnh

Ý kiến bạn đọc