Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Tọa đàm Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Chính trị - Xã hội năm 2020
 79
 26/06/2020
0/637287811507817317446.png

0/637287811507817317446.png

Sáng ngày 25/6/2020, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp tổ chức Tọa đàm về Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Chính trị - Xã hội huyện, năm 2020.

Ảnh: Quang cảnh Đoàn Chủ tọa

Thành phần tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Chính trị - Xã hội Tỉnh; đồng chủ trì buổi tọa đàm gồm các đồng chí: Bùi Hồng Cẩn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy; Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban  tổ chức huyện ủy; Đỗ Văn Lô, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; Phan Hữu Lộc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; cùng hơn 300 đại biểu gồm: đại diện Thường trực Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội cấp xã; Bí thư chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Bí thư Chi đoàn, Chi hội Trưởng Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh các ấp trên địa bàn huyện.

Tại buổi Tọa đàm, đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động của MTTQ và các Đoàn thể trong thời gian qua với 5 nội dung theo kế hoạch như: (1) Việc lãnh, chỉ đạo của Cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền cùng cấp, các cơ quan nhà nước và đoàn thể cùng cấp liên tịch để nâng cao chất lượng MTTQ và các đoàn thể;(2) Công tác tổ chức, sinh hoạt, tập hợp, quản lý, tuyên truyền, giáo dục, chất lượng hoạt động tổ chức đoàn thể, chất lượng đoàn viên, hội viên; (3) Mô hình, phong trào thi đua, khen thưởng trong đoàn viên, hội viên; (4) Khó khăn, tồn tại, hạn chế; (5) Đề xuất, giải pháp.

Dưới sự điều hành linh hoạt của Chủ tọa, có 12 lượt ý kiến phát biểu trực tiếp của đại biểu: báo cáo thực trạng, chia sẽ những mặt làm được và những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất kiến nghị với các nhóm vấn đề như: công tác phát triển đoàn viên, hội viên; cơ sở vật chất; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác thi đua khen thưởng; kinh phí hoạt động; hoạt động của các mô hình; chế độ chính sách, công tác cán bộ, theo Nghị quyết số 27,28 của Hội đồng nhân dân Tỉnh. Qua đó Chủ tọa đã ghi nhận, trả lời và làm rõ thêm từng vấn đề cụ thể của đại biểu đặt ra.

Phát biểu kết thúc buổi tọa đàm, đồng chí Bùi Hồng Cẩn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy, đánh giá cao công tác phối hợp, tổ chức tốt buổi tọa đàm, ghi nhận và biểu dương những ý kiến chia sẽ, đóng góp, đề xuất kiến nghị của các đại biểu, đồng thời đề nghị bộ phận tham mưu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến và phân loại nhóm vấn đề theo từng cấp để báo cáo Thường trực Huyện ủy có hướng chỉ đạo, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội, trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo, theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/HU của Huyện ủy và Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy.

 

 

  

Mỹ Nhiên

Ý kiến bạn đọc