Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Quan tâm công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức làm công tác dân vận
 38
 21/05/2020
0/637256741681500111446.png

0/637256741681500111446.png

Sáng ngày 21/05/2020, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện, tổ chức tập huấn công tác dân vận, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ và công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác dân vận trên địa bàn huyện. Tham dự khai giảng lớp có đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; dự và phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; Trung tâm chính trị huyện; Ban dân vận Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy; Khối Dân vận các xã, thị trấn và hơn 250 học viên tham dự.

Ảnh: Quang cảnh lớp tập huấn


Thông qua việc tổ chức tập huấn, nhằm củng cố, bổ sung kiến thức cơ bản về công tác dân vận, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ và công tác tôn giáo, để vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đảng bộ. Học viên là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng ban công tác mặt trận ấp; Chi hội Trưởng các chi, tổ hội và Bí thư chi đoàn ấp, thời gian từ ngày 21-26/5/2020.

Tại buổi khai giảng lớp, đồng chí Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, quán triệt mục tiêu cần đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm như: đối với báo cáo viên, nghiên cứu, thu thập thông tin, trên cơ sở lý luận chung có liên hệ thực tế, công việc chặt chẽ, để học viên trao đổi và vận dụng có hiệu quả trong quá trình công tác; đối với học viên sắp xếp công việc tham dự, tiếp thu và nghiên cứu đầy đủ các nội dung chuyên đề theo tài liệu và báo cáo viên trình bày, chấp hành nội quy lớp học, tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẽ các vấn đề vướng mắc của địa phương; đối với ban tổ chức lớp học quan tâm thực hiện các chính sách cho học viên theo quy định; giao Ban dân vận Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện theo dõi, quản lý lớp và báo cáo Thường trực Huyện ủy theo quy định.

                                               

 

Mỹ Nhiên

Ý kiến bạn đọc