Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh liên quan đến kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn huyện
 33
 21/05/2020
0/2020_05_21-14_08_02host.jpg

0/2020_05_21-14_08_02host.jpg

Từ ngày 05/5/2020 đến ngày 08/5/2020 tại 08/08 xã, thị trấn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh liên quan đến kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 đối với Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, thị trấn. Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Văn Bỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn, Phó Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện làm Phó đoàn cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Tư pháp huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch; Lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, công chức Tài chính - Kế toán cùng tham dự.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị


Nội dung giám sát: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số: 14/2017/ NQ-HĐND, ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Nghị quyết số: 04/2018/ NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của Hội đồng nhân dân Quy định mức chi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Kết thúc tại các buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Bỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện - Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá những việc đã làm được, những hạn chế trong việc thực hiện hai nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn huyện và đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các  xã, thị trấn quan tâm thực hiện một số nội dung trong thời gian tới: đối với UBND chỉ đạo cho công chức Tài chính- Kế toán hướng dẫn cho MTTQ việc sử dụng, quản lý và thanh quyết toán kinh phí theo đúng qui định của Bộ Tài chính; đối với  Ban Thường rực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn, ngay khi được phân bổ kinh phí lập dự trù kinh phí sử dụng đã được phân bổ, trên cơ sở dự trù, rút sử dụng cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thuân lợi hơn và lập chứng từ thanh quyết toán đảm bảo đúng mục đích yêu cầu, nội dung chi. Tại buổi giám sát, lãnh đạo UBND của  08/08 xã, thị trấn  cũng đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóp góp của Đoàn giám sát, hứa sẽ khắc phục tốt hơn trong thời gian tới.

Qua giám sát, đã chỉ ra những mặt đạt được, những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới góp phần thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về kinh phí có liên quan đến Mặt trận Tổ quốc trong thời gian tới.

Văn Bỉnh

Ý kiến bạn đọc