Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Cần phát huy hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân trong thời gian tới
 208
 04/10/2019
0/637057974852805967446.png

0/637057974852805967446.png

Thời gian qua, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành nói riêng, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND nói chung, đã thực hiện khá tốt vai trò, chức năng theo luật định: là cơ quan quyền lực nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; hoạt động giám sát đã có nhiều đổi mới cả nội dung và phương thức tổ chức; công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo luật định. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, bộ máy tổ chức được tăng cường Phó Trưởng Ban chuyên trách của HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã góp phần cùng hoạt động của Thường trực HĐND tạo ra sự khởi sắc, đưa hoạt động của HĐND ngày càng được đổi mới, khoa học và chuyên nghiệp hơn, thể hiện rõ nét thông qua hoạt động giám sát, thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.Từ đầu nhiệm kỳ đến nay với sự điều hành linh hoạt, đúng luật và hiệu quả của Thường trực HĐND huyện trong việc thực hiện chức năng quyết định và chức năng giám sát đã góp phần rất lớn đối với sự phát triển của địa phương, thông qua việc ban hành hơn 40 nghị quyết quy phạm và cá biệt đúng quy trình, đúng thẩm quyền và khả thi; công tác giám sát của HĐND, Thường trực (13 đợt giám sát và khảo sát) đã được tăng cường, đặc biệt có thêm các nội dung (8 đợt) giám sát và khảo sát của các Ban HĐND, tính hình thức trong hoạt động giám sát của HĐND giảm dần, chất lượng kỳ họp, chất vấn từng bước được nâng lên. Nội dung giám sát chủ yếu liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận và cử tri quan tâm như tình hình quản lý trật tự đô thị trên địa bàn; tình hình quản lý hệ thống đê bao; các tuyến giao thông, thủy lợi nội đồng; công tác cải cách thủ tục hành chính; tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị...ngay từ đầu nhiệm kỳ, khi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND vừa mới có hiệu lực thi hành, đã nhanh chóng triển khai thực hiện quy trình giám sát theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, đã xác định rõ cơ chế, yêu cầu đơn vị chịu sự giám sát báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát; trên cơ sở đó, tiến hành tái giám sát. Nhờ đó, kết quả giám sát của HĐND đã có tác dụng tích cực trong việc giải quyết các vấn đề cử tri đang bức xúc.

Hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân được đảm bảo theo quy định, các đại biểu đã thực hiện hơn 60 cuộc tiếp xúc cử tri, ghi nhận và xử lý hơn 300 ý kiến của cử tri thuộc cấp mình. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được xem xét, giải quyết và trả lời tại các buổi tiếp xúc. Đối với những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần chưa được giải quyết, các địa phương lựa chọn bổ sung vào chương trình giám sát của Thường trực và các Ban của HĐND.

Đạt kết quả nêu trên, đó là nhờ sự điều hành linh hoạt của Thường trực HĐND, và vai trò của từng cá nhân đại biểu, đã phát huy vị thế của người đại diện cho ý chí và nguyên vọng của cử tri, qua đó góp phần rất lớn trong sự phát triển của địa phương, tuy nhiên mỗi đại biểu cần phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện chức năng quyết định và chức năng giám sát, góp phần giải quyết tốt các kiến nghị chính đáng của nhân trên địa bàn. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND phải tăng cường và nâng cao hiệu quả giám sát, thẩm tra bằng phương pháp khoa học, đổi mới sáng tạo hơn nữa để hoạt động HĐND ngày càng có chất lượng.


Mỹ Nhiên

Ý kiến bạn đọc