Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Nâng cao hiệu quả hoạt động trong giải quyết thủ tục hành chính
 276
 14/09/2019
0/2019_09_14-10_24_40host.jpg

0/2019_09_14-10_24_40host.jpg

"Nâng cao hiệu quả hoạt động trong giải quyết thủ tục hành chính", đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp sơ kết tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 10/9/2019, tại Hội trường UBND huyện, Ban Chỉ đạo công tác cải cách hành chính huyện tổ chức cuộc họp sơ kết công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Tại cuộc họp các đại biểu được nghe Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện báo cáo kết quả thực hiện các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI) trong năm 2018, những điểm còn hạn chế, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực phụ trách của các cơ quan tham mưu, từ đó thấy được những điểm còn hạn chế cần phải khắc phục, cải thiện tốt hơn trong thời gian tới.

Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của huyện đạt 85,46/100 điểm, đứng thứ 3 đối với cụm các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trong năm 2019, huyện tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt là sử dụng có hiệu quả phần mềm Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính.

Thực hiện việc hướng dẫn tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến dịch vụ công mức độ 3 đối với một số thủ tục đơn giản; phối hợp với Bưu điện huyện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà thông qua dịch vụ Bưu chính công ích, giúp giảm thời gian và chi phí của công dân thực hiện thủ tục hành chính.

UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương thường xuyên rà xoát thủ tục hành chính, kịp thời niêm yết công khai từng loại thủ tục theo cấp quản lý, thời hạn giải quyết hồ sơ, lệ phí... đúng quy định.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Công Lý - Bí thư Huyện ủy đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2018. Tuy nhiên cũng cần sớm chấn chỉnh, khắc phục những điểm còn hạn chế để đạt các chỉ số cải cách hành chính tốt hơn trong thời gian tới.

Cùng ý kiến chỉ đạo, Ông Tống Hoàng Khôi - Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Nội vụ phân tích chi tiết các điểm hạn chế của năm 2018 theo từng lĩnh vực phụ trách của ngành. Từ đó tham mưu UBND huyện có văn bản chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong năm 2019. Chỉ đạo Bộ phận Một cửa, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; trong giải quyết thủ tục hành chính phải thực hiện công tâm, trung thực, khách quan, thực hiện theo quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng phục vụ đối với tổ chức/cá nhân từng bước được tốt hơn.


 

Thanh Tùng

Ý kiến bạn đọc