Hôm nay, Chủ nhật 16-12-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Đóng

 

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

Cho phép thành lập trường Mầm non

Không  

2

Sáp nhập, chia tách trường Mầm non

Không 

3

Đình chỉ hoạt động trường Mầm non

Không 

4

Giải thể trường Mầm non

Không 

5

Cho phép thành lập Trường Tiểu học

Không 

6

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình Giáo dục Tiểu học

Không 

7

Sáp nhập, chia tách Trường Tiểu học

Không 

8

Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học

Không 

9

Giải thể trường Tiểu học

Không 

10

Cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở

Không 

11

Sáp nhập, chia tách Trường Trung học cơ sở

Không 

12

Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở

Không 

13

Giải thể trường Trung học cơ sở

Không 

14

Cấp Giấy phép dạy thêm

Không 

15

Cấp Bản sao Văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở)

Đơn xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp

 

16

Điều chỉnh Văn bằng, chứng chỉ

Đơn đề nghị điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp

 

17

Chuyển trường học sinh Trung học cơ sở đến từ tỉnh, thành phố khác

Không 

18

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước học Trung học cơ sở

Không 

19

Tiếp nhận học sinh nước ngoài  học Trung học cơ sở

Không 

20

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Sơ yếu lý lịch (Mẫu 2a-BNV/2007)

 

21

Xác nhận thời gian công tác trong ngành Giáo dục

Không

22

Thủ tục xin nghỉ hưu

Không

 

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính bổ sung

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

Lập Danh sách hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo

Không.

 

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn