Hôm nay, Chủ nhật 16-12-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng
Đóng

 

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (phụ lục 1)

 

2

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với các trường hợp chuyển nhượng có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (phụ lục 2)

 

3

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (phụ lục 2)

 

4

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (phụ lục 2)

 

5

Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Đơn đề nghị xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu phụ lục 3).

 

6

Thẩm định cấp Chứng nhận số nhà cho các hộ được gắn biển

Không

7

 

Cấp Giấy phép xây dựng tạm công trình

Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm (mẫu 2 Phụ lục IV).

 

8

 

Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ đô thị

Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm (mẫu 2 Phụ lục IV).

 

9

 

Cấp Giấy phép xây dựng công trình

Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (mẫu 1 Phụ lục IV).

 

10

 

Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị

Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (mẫu 1 Phụ lục IV).

 

11

 

Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (mẫu 1 Phụ lục IV).

 

12

Cấp Giấy phép cải tạo sửa chữa, mở rộng nhà ở hiện có

Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (Mẫu 3 phụ lục IV)

 

13

 

Cấp lại Giấy phép xây dựng nhà ở, công trình

Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (mẫu 1 Phụ lục IV).

 

14

Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị

Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng (theo mẫu 5)

 

15

 

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị

Đơn xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng (theo mẫu 8)

 

16

 

Sao lục bản chính Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị

Đơn xin sao lục bản chính Giấy phép xây dựng (theo mẫu 6)

 

17

Thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo Giấy phép xây dựng

Đơn xin thay đổi thiết kế (theo mẫu 7)

18

Cấp Giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác (nền đường, mặt đường, mép đường,  lề đường, hè phố…)

Không

19

Gia hạn Giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác (nền đường, mặt đường, mép đường, lề đường, hè phố…)

Không

20

Cấp Giấy phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị

Không

21

Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị

Không

22

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000

Không

23

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500

Không

24

Xác nhận quy hoạch

Không

25

Thỏa thuận thông số quy hoạch xây dựng

Không

26

Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500)

Không

27

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

Không

28

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng

Không

29

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

Không

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn