Hôm nay, Chủ nhật 16-12-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Thủ tục hành chính lĩnh vực Quân sự
Đóng

 

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

Không

2

Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ

Không

3

Cắt chuyển nghĩa vụ quân sự

Không

4

Đăng ký vào ngạch quân nhân dự bị

Không

5

Đăng ký di chuyển đối với quân nhân dự bị

Không

6

 

Đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng quân sự

Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh đại học và cao đẳng quân sự

7

Đăng ký lần đầu phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực quân đội

Không

8

Đăng ký bổ sung, thay đổi đối với phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực quân đội (trường hợp chủ sở hữu phương tiện thay đổi nơi cư trú trong địa bàn huyện, thị xã)

Không

9

Đăng ký di chuyển, bổ sung, thay đổi đối với phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực quân đội (trường hợp chủ sở hữu phương tiện thay đổi nơi cư trú ngoài địa bàn huyện, thị xã)

Không

10

Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực quân đội

Không

11

Đăng ký xóa tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực quân đội

Không

12

Xóa đăng ký phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực quân đội

Không

 

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn