Hôm nay, Chủ nhật 16-12-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính
Đóng

 

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư thầu các công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

+ Bảng tính kinh phí quản lý dự án theo Mẫu số 01/DT.QLDA;

+ Bảng tính kinh phí quản lý dự án sử dụng trong năm kế hoạch theo Mẫu số 02/DT.QLDA.

+ Bảng tính lương năm theo Mẫu số 03/DT.QLDA;

+ Dự toán chi phí quản lý dự án năm theo Mẫu số 04A/DT.QLDA hoặc Dự toán chi phí quản lý dự án theo Mẫu số 04B/ DT.QLDA

2

 

 

 

 

Thẩm định, phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư thầu các  công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

+ Báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án năm kế hoạch theo Mẫu số 01/QT.QLDA;

+ Tổng hợp quyết toán chi phí quản lý dự án theo Mẫu số 02/QT.QLDA;    

+ Báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án theo Mẫu số 03/QT.QLDA; 

 

3

 

 

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (mẫu số 01/QTDA)

- Các văn bản pháp lý có liên quan (mẫu số 02/QTDA).

4

Phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Không

 

5

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Không

 

6

 

Thoái thu ngân sách nhà nước

Giấy đề nghị hoàn trả số thu nộp ngân sách Nhà nước (mẫu số 01).

7

Giải quyết kinh phí đào tạo cho cán bộ, công chức

Không

8

Định giá, bán đấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung quỹ Nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu)

Không

9

Bán đấu giá tài sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

Không

10

Xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước

Không

11

Thẩm định giá vật liệu đến chân công trình

Không

 

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn