Hôm nay, Chủ nhật 16-12-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động thương binh & Xã hội
Đóng

 

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

 

Đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Bản khai đề nghị Nhà nước tuyên dương danh hiệu " Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

 

2

Thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến

Bản khai về Người có công (mẫu số 4a-AH)

 

3

 

 

 

Xét duyệt thực hiện công nhận đối với gia đình liệt sĩ

-Giấy báo tử (mẫu số 3-LS1)

- Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ (mẫu số 03-LS2)

 

4

 

Cấp lại bằng Tổ quốc ghi công

Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ (mẫu số 03-LS2)

 

5

Xác nhận liệt sĩ mới

Không

6

Giải quyết chính sách đối với người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày

Bản khai cá nhân (mẫu 8-TĐ1)

7

Giải quyết chính sách đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

 

Bản khai cá nhân (mẫu số 9 – KC1)

8

Giải quyết chính sách đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995

Bản khai thân nhân hoặc người đại diện thừa kế theo pháp luật (mẫu số 11)

 

9

 

Giải quyết chính sách đối với một số đối tượng trựctiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

+ Bản khai cá nhân (Mẫu số 2A hoặc 2B);

+ Bản khai nhân thân (Mẫu số 2A-1 hoặc 2B-1)

10

 

Giải quyết chính sách trợ cấp theo chế độ B-C-K (B trọc, B trụ)

+ Bản khai cá nhân (Mẫu số 2A)

+ Bản khai nhân thân (Mẫu số 2B)

11

 

 

Giải quyết chính sách trợ cấp theo chế độ B-C-K đối với Cán bộ dân chính Đảng

+ Bản khai cá nhân (Mẫu số 1A)

+ Bản khai nhân thân (Mẫu số 1B)

 

12

Giải quyết chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ

Bản khai cá nhân (mẫu 7-HH2)

13

Giải quyết chính sách đối với người có công giúp đỡ cách mạng

Bản khai cá nhân (mẫu 10-CC1)

14

Chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng người có công với cách mạng

Không

 

15

Cấp lại Sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng

Không

16

Cấp Giấy chứng nhận bị thương đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Không

17

Cấp Giấy chứng nhận bị thương đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Không

18

Cấp lại Giấy chứng nhận bị thương đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Không

19

Cấp Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh

Không

20

Thực hiện chế độ ưu đãi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Không

21

Cấp Giấy chứng nhận con Thương binh, Bệnh binh, Liệt sĩ, Người có công

Không

22

 

 

Xác nhận bản khai hưởng trợ cấp thương tật, trợ cấp bệnh binh hoặc trợ cấp mất sức lao động

Bản khai hưởng trợ cấp thương tật, trợ cấp bệnh binh hoặc trợ cấp mất sức lao động (Mẫu số 01)

 

23

 

 

Cấp và đổi Sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng (mẫu số 03-CSSK).

 

24

 

 

 

 

 

 

 

Giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng

+ Danh sách người có công với cách mạng được trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình  (Mẫu số 06b-CSSK).

  + Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng (Mẫu 07 - CSSK)

  + Quyết định cấp tiền mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng (Mẫu số 06a-CSSK).

 

25

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng

Bản khai cá nhân (mẫu số 13)

26

Cấp tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của UBND huyện, thị xã

Không

27

Cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ đối với Người có công

Không

28

 

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công từ trần

Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (mẫu số 12-TT1);  

29

 

Giải quyết chế độ chính sách cho thân nhân trong gia đình liệt sĩ

Bản khai thân nhân trong gia đình liệt sĩ (mẫu số 03 – LS2)

 

30

Giải quyết chính sách đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá

Không

31

Cấp Giấy giới thiệu và giải quyết chế độ quy tập mộ liệt sĩ về quản lý tại gia đình

 

Không

32

Cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ

Không

33

 

 

Cấp Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo

Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo (mẫu số 01 – ƯĐGD);

 

34

Xác nhận hồ sơ miễn giảm thuế sử dụng đất lần đầu đối với người có công

Không

35

 

 

Xét thành lập cơ sở bảo trợ xã hội

 + Đơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (mẫu số 1);

 + Đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (mẫu số 2).

 

36

 

 

Xét hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội

+ Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội (mẫu số 1c)

+ Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã, phường, thị trấn  (mẫu số 2)

37

Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ thường xuyên tại cộng đồng (trợ cấp xã hội)

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)

+ Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã, phường, thị trấn  (mẫu số 2)

38

 

 

 

Cấp sổ Bảo trợ xã hội

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)

+ Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã, phường, thị trấn  (mẫu số 2)

 

39

Cấp giấy giới thiệu di chuyển đối tượng bảo trợ xã hội đi nơi khác

Không

40

 

Hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội (mẫu số 1a)

41

 

 

Cấp Sổ chứng nhận hộ nghèo

- Phiếu rà soát hộ nghèo hàng năm (phụ lục số 03)

-Biên bản hội nghị thôn/xóm (phụ lục số 04)

42

Cấp lại Sổ chứng nhận hộ nghèo

Không

43

 

Thủ tục nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi và giải quyết chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi

+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu 1a)

+ Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã, phường, thị trấn (mẫu số 2)

44

Xét vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất

Không

45

Cứu trợ xã hội đột xuất

Không

46

 

 

Cấp Thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo

- Phiếu rà soát thu nhập hộ gia đình (mẫu số 1)

- Biên bản hội nghị thôn/xóm (phụ lục số 04)

 

47

Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo

Không

48

Giải quyết hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 (Đối tượng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm)

- Đơn đ nghị chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 (phụ lục 2).

- Hồ sơ trẻ em  (phụ lục 1)

49

Giải quyết hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em sung dinh dưỡng (khi có chương trình tài trợ)

Không

50

Hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài trở về

Không

51

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp nhận người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm lao động xã hội

+ Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng (mẫu số 1);

+ Biên bản xét nghiệm có kết quả dương tính (mẫu số 2) đối với đối tượng nghiện ma túy;

+ Bản lý lịch tự khai của đối tượng (mẫu số 3)

+ Bản xác minh đối tượng không có nơi cư trú nhất định (mẫu số 4)

+ Biên bản giao nhận hồ sơ đối tượng (mẫu số 7);

52

Xác nhận hồ sơ đăng ký việc làm

Phiếu đăng ký việc làm trong nước

53

Xác nhận hồ sơ cho các đối tượng xuất khẩu lao động thuộc diện ưu tiên vay từ nguồn vốn Trung ương

Phiếu đăng ký việc làm ngoài nước

54

Xác nhận hồ sơ hỗ trợ chính sách ban đầu và vay vốn cho lao động đi xuất khẩu

Không

55

 

 

Xác nhận hồ sơ giải quyết cho vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm

+ Đơn tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm (mẫu số 2)

+ Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (mẫu số 1b)

56

 

Đăng ký sử dụng lao động dưới 50 lao động trong phạm vi quận, huyện (lần đầu)

- Bản đăng ký sử dụng lao động

- Hợp đồng lao động (mẫu số 1)

57

 

Đăng ký sử dụng lao động dưới 50 lao động trong phạm vi huyện, thị xã (lần tiếp theo)

- Bản đăng ký sử dụng lao động

- Hợp đồng lao động (mẫu số 1)

58

 

Xác nhận đăng ký thực hiện hợp đồng lao động

- Bản danh sách đăng ký sử dụng lao động

- Hợp đồng lao động (mẫu số 1)

 

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn