Hôm nay, Chủ nhật 16-12-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Đóng

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

 

 

 

 

 

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn

- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu số 04a/ĐK);

- Danh sách công khai các trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu số 05/ĐK);

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất(mẫu số 01/LPTB);

- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (mẫu số 01/TSDĐ);

2

 

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định của Tòa án, Quyết định thi hành án, Quyết định hòa giải tranh chấp đất đai, thoả thuận xử lý nợ, Quyết định giải quyết khiếu nại... (trường hợp cấp mới, chỉnh lý hoặc đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu 04a/ĐK);               

 - Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01/LPTB);

- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (mẫu số 01/TSDĐ);

3

 

 

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất (trường hợp cấp mới, chỉnh lý hoặc đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử đất)

- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu 04a/ĐK);               

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01/LPTB);

- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (mẫu số 01/TSDĐ)

4

Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do bị rách, nhòe ố, theo yêu cầu của người sử dụng đất)

Đơn xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu 15/ĐK)

5

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Đơn xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu 15/ĐK)

6

Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Không

7

Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Không

8

 

 

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu 11/ĐK);

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu 01/LPTB);

- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (mẫu số 01/TSDĐ).

9

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

10

 

 

 

 

 

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mẫu số 07/HĐCN hoặc mẫu số 37/HĐCN)

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất(mẫu số 01/LPTB);

- Tờ khai thuế thu nhập Cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);

11

 

 

 

 

 

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

 -Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 06/HĐCNhoặc mẫu số 36/HĐCN);

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất(mẫu số 01/LPTB);

- Tờ khai thuế thu nhập Cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);

12

 

Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

13

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

14

 

Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chấm dứt góp vốn bằng quyền sử dụng đất

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

-Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (mẫu số 01/ĐKTC);

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 18/HĐTC hoặc mẫu số 48/HĐTC)

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (mẫu số 19/HĐTC hoặc mẫu số 49/HĐTC)

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất (mẫu số 20/HĐTC hoặc mẫu số 50/HĐTC);

- Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư (mẫu số 21/HĐTC hoặc mẫu số 51/HĐTC).

16

 

 

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký

Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký (mẫu số 03/ĐKTĐ)

17

Đăng ký sửa chữa sai sót nội dung đã đăng ký thế chấp bảo lãnh

Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót (mẫu số 06/SCSS)

18

 

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh

Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh (mẫu số 05/ĐKVB)

19

 

 

Xóa đăng ký thế chấp bảo lãnh

Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 04/XĐK)

20

 

Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng thuê, thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu 10a/ĐĐ)

21

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Không

22

 

 

 

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp (mẫu số 05/HĐCĐ hoặc mẫu số 35/HĐCĐ);

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01/LPTB);

- Tờ khai thuế thu nhập Cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN)

23

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương dồn điền đổi thửa

Không

24

 

 

 

 

 

 

 

 Tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 10/HĐTA hoặc mẫu số 40/HĐTA)

- Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư (mẫu số 13/HĐTA hoặc mẫu số 43/HĐTA);

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01/LPTB);

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN)

25

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất (đối với người thừa kế duy nhất)

- Đơn đăng ký thừa kế (Mẫu 16/DK);

 - Văn bản khai nhận di sản thừa kế (mẫu số 29/VBN hoặc mẫu số 59/VBN)

- Danh sách công khai các trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu số 05/ĐK)

- Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất (mẫu số 01)

26

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất (đối với người không phải là thừa kế duy nhất)

- Di chúc (mẫu số 27/DC hoặc mẫu số 57/DC)

- Văn bản phân chia di sản thừa kế (mẫu số 28/VBPC hoặc mẫu số 58/VBPC);

- Văn bản khai nhận di sản thừa kế (mẫu số 29/VBN hoặc mẫu số 59/VBN);

- Danh sách công khai các trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu số 05/ĐK);

- Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất (mẫu số 01);

28

Gia hạn quyền sử dụng đất

Đơn xin gia hạn sử dụng đất (Mẫu 13/ĐK)

29

 

 

 

Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Đơn xin giao đất nông nghiệp (Mẫu 01a/ĐĐK hoặc Mẫu 03/ĐĐ đối với đất nông nghiệp, Mẫu 02/ĐĐ đối với đất để làm nhà ở)

30

Tách thửa đất hoặc hợp thửa đất

Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất (mẫu 16/ĐK)

31

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi diện tích sử dụng đất

Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (mẫu 14/ĐK)

32

Đăng ký biến động về sử dụng đất do sạt lở tự nhiên, đổi tên, thay đổi về quyền, về nghĩa vụ tài chính

Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (mẫu 14/ĐK)

33

 

 

 

Cung cấp thông tin địa chính

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc Hợp đồng cung cấp thông tin đất đai (mẫu 01/TTĐĐ, mẫu 02/TTĐĐ)

 

34

Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý các hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất (mẫu 16/ĐK)

35

Giải quyết tranh chấp về đất đai

Không

36

Thu hồi đất của hộ gia đình và cá nhân khi thực hiện các dự án

Không

37

Đề nghị đo đạc

Không

38

Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường

- Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

- Bản cam kết bảo vệ môi trường.

39

 

 

 

Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung

- Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung

- Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung

40

 

 

 

Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường

- Văn bản đề nghị xác nhận Đề án bảo vệ môi trường (Phụ lục 3);

- Đề án bảo vệ môi trường (Phụ lục 4, phụ lục 2)

 

41

 

 

 

 

Xác nhận hoàn thành các nội dung trong Đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận

- Văn bản đề nghị phê duyệt, xác nhận hoàn thành các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận (Phụ lục 12);

- Báo cáo việc hoàn thành các nội dung và yêu cầu của Đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận (Phụ lục 13).

 

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính bổ sung

Mẫu Đơn, Tờ Khai

 

 

1

 

 

Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01/LPTB);

        - Tờ khai thuế thu nhập Cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn