Hôm nay, Chủ nhật 16-12-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội
Đóng

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

 

 

Giải quyết chế độ hưu trí đối với người đang đóng BHXH

- Bản quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (mẫu 04C-HSB)

- Bản điều chỉnh tiền lương đóng BHXH để tính hưởng BHXH (mẫu 06-HSB)

2

 

 

 

 

Giải quyết chế độ hưu trí đối với người bảo lưu thời gian đóng BHXH

- Bản quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (mẫu 04C-HSB)

- Bản điều chỉnh tiền lương đóng BHXH để tính hưởng BHXH (mẫu 06-HSB)

- Đơn đề  nghị của người lao động có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (mẫu 12-HSB)

3

 

 

Giải quyết lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp, người được toà án tuyên bố mất tích trở về (trường hợp đang được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH)

Đơn đề nghị hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú sau khi chấp hành xong hình phạt tù hoặc xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp hoặc tòa án tuyên bố mất tích trở về (mẫu số 13B-HSB).

4

Giải quyết lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp, người được tòa án tuyên bố mất tích trở về (trường hợp được bảo lưu thời gian đóng BHXH)

Đơn đ  nghị của người lao động có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú sau khi chấp hành xong hình phạt tù (mẫu số 13A-HSB)

5

 

 

 

Thủ tục giải quyết chế độ thai sản đối với lao động nữ đang đóng BHXH sinh con

- Danh sách người lao động đ nghị hưởng chế đ thai sản do người sử dụng lao động lập( Mẫu số C67a-HD)

- Danh sách người lao động hương chế đ thai sản được duyệt do BHXH lập (Mẫu C67b-HD)

6

 

 

 

Thủ tục giải quyết chế độ thai sản đối với lao động nữ đang đóng BHXH nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi

- Danh sách người lao động đ nghị hưởng chế đ thai sản do người sử dụng lao động lập( Mẫu số C67a-HD)

- Danh sách người lao động hương chế đ thai sản được duyệt do BHXH lập (Mẫu C67b-HD)

7

 

 

Thủ tục giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi

- Danh sách người lao động đ nghị hưởng chế đ thai sản do người sử dụng lao động lập( Mẫu số C67a-HD)

- Danh sách người lao động hương chế đ thai sản được duyệt do BHXH lập (Mẫu C67b-HD)

8

 

 

Thủ tục giải quyết chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai,sẩy thai, nạo, hút hoặc thai chết lưu, thực hiện các biện pháp tránh thai

- Danh sách người lao động đ nghị hưởng chế đ thai sản do người sử dụng lao động lập( Mẫu số C67a-HD)

- Danh sách người lao động hương chế đ thai sản được duyệt do BHXH lập (Mẫu C67b-HD)

9

 

 

Thủ tục giải quyết chế độ thai sản trong trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đến khi con đủ 4 tháng tuổi (trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia BHXH)

- Danh sách người lao động đ nghị hưởng chế đ thai sản do người sử dụng lao động lập( Mẫu số C67a-HD)

- Danh sách người lao động hương chế đ thai sản được duyệt do BHXH lập (Mẫu C67b-HD)

 

10

 

 

Thủ tục giải quyết chế độ thai sản trong trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đến khi con đủ 4 tháng tuổi (trường hợp chỉ có người cha tham gia BHXH)

- Danh sách người lao động đ nghị hưởng chế đ thai sản do người sử dụng lao động lập( Mẫu số C67a-HD)

- Danh sách người lao động hương chế đ thai sản được duyệt do BHXH lập (Mẫu C67b-HD)

11

 

 

Thủ tục giải quyết chế độ thai sản trong trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đến khi con đủ 4 tháng tuổi (trường hợp chỉ có người mẹ tham gia BHXH)

- Danh sách người lao động đ nghị hưởng chế đ thai sản do người sử dụng lao động lập( Mẫu số C67a-HD)

- Danh sách người lao động hương chế đ thai sản được duyệt do BHXH lập (Mẫu C67b-HD)

12

 

 

Giải quyết chế độ hưởng BHXH 1 lần đối với người đang đóng BHXH

- Bản quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (mẫu số: 04-HSB).

- Đơn xin hưởng BHXH một lần.

13

 

 

Giải quyết chế độ hưởng BHXH 1 lần đối với người bảo lưu thời gian đóng BHXH

- Bản quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (mẫu số: 04-HSB).

- Đơn xin hưởng BHXH một lần.

14

 

Giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề

Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ của người sử dụng lao động (mẫu số 05-HSB).

15

 

Giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp suy giảm khả năng lao động từ 5% - 30%

Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ của người sử dụng lao động (mẫu số 05-HSB).

16

 

Giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên

Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ của người sử dụng lao động (mẫu số 05-HSB).

17

Giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp suy giảm khả năng lao động (được giám định tổng hợp mức suy giảm KNLĐ)

Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ của người sử dụng lao động (mẫu số 05-HSB).

18

Giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp tái phát

Đơn đ nghị giám định lại bệnh tật (mẫu số 11-HSB).

19

Giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người lao động đang làm việc

Đơn đ nghị giám định lại bệnh tật (mẫu số 11-HSB).

20

Giải quyết đề nghị hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người lao động đã nghỉ việc

Đơn đ nghị giám định lại bệnh tật (mẫu số 11-HSB).

21

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động

Đơn đ nghị giám định lại bệnh tật (mẫu số 11-HSB).

22

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động tái phát đối với người lao động đã nghỉ việc

Đơn đ nghị giám định lại bệnh tật (mẫu số 11-HSB).

23

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động tái phát đối với người lao động đang làm việc

Đơn đ nghị giám định lại bệnh tật (mẫu số 11-HSB).

24

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động suy giảm khả năng lao động (được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động)

Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ của người sử dụng lao động (mẫu số 05-HSB).

25

 

 

 

Giải quyết đề nghị hưởng chế độ ốm đau

- Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau (Mẫu số C66a-HD);

- Danh sách người lao động hưởng chế đ ốm đau được duyệt (Mẫu số: C66b-HD).

26

 

 

Thủ tục giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động điều trị dài ngày

- Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau (Mẫu số C66a-HD);

- Danh sách người lao động hưởng chế đ ốm đau được duyệt (Mẫu số: C66b-HD).

27

 

 

 

Thủ tục giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động điều trị ốm ngắn ngày

- Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau (Mẫu số C66a-HD);

- Danh sách người lao động hưởng chế đ ốm đau được duyệt (Mẫu số: C66b-HD).

28

 

 

Thủ tục giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau

- Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau (Mẫu số C66a-HD);

- Danh sách người lao động hưởng chế đ ốm đau được duyệt (Mẫu số: C66b-HD).

29

Thủ tục giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau sau khi người trước đó (cha & mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật BHXH

- Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau (Mẫu số C66a-HD);

- Danh sách người lao động hưởng chế đ ốm đau được duyệt (Mẫu số: C66b-HD).

30

 

 

Thủ tục giải quyết chế độ dưỡng sức PHSK sau ốm đau

- Danh sách người lao động hưởng chế đ ốm đau (Mẫu số C68a-HD);

- Danh sách người lao động hưởng chế đ ốm đau được duyệt (Mẫu số: C68b-HD).

31

 

 

 

Thủ tục giải quyết chế độ dưỡng sức PHSK sau thai sản

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghĩ DS PHSK sau thai sản (Mẫu số C69a-HD);

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghĩ DS PHSK sau thai sản được duyệt (Mẫu số: C69b-HD).

32

 

 

Thủ tục giải quyết chế độ dưỡng sức PHSK sau điều trị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghĩ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu số C70a-HD);

33

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất hàng tháng đối với người đang đóng BHXH và người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH (BHXH bắt buộc)

Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (mẫu 09 -HSB);

34

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất một lần đối với người đang đóng BHXH và người bảo lưu thời gian đóng BHXH (BHXH bắt buộc)

Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (mẫu 09 -HSB);

35

Giải quyết chế độ tử tuất hành tháng đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (BHXH bắt buộc)

Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (mẫu 09 -HSB);

36

Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng

 tháng (BHXH bắt buộc)

Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (mẫu 09 -HSB);

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn