Hôm nay, Chủ nhật 16-12-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp
Đóng

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

Xác nhận hộ tịch

Tờ khai trích lục khai sinh

2

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

3

Cấp lại bản chính quyết định thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

4

Cấp bản sao quyết định thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

Tờ khai cấp bản sao QĐ việc thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.

5

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh

6

Cấp bản sao giấy khai sinh trường hợp cấp xã không còn lưu sổ bộ

Đơn yêu cầu sao lục khai sinh

7

Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn trường hợp cấp xã không còn lưu sổ bộ

Đơn xin cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn

8

Cấp bản sao giấy khai sinh, giấy chứng tử, giấy chứng nhận kết hôn từ năm 1954 - 1975

Đơn xin cấp bản sao giấy khai sinh, giấy chứng tử, giấy chứng nhận kết hôn

9

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Tờ khai sao lục giấy khai sinh

10

Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch gốc

Không

11

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài hoặc song ngữ

Không

12

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài hoặc chữ ký người dịch thuật

Không

 

13

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở đô thị

Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch

14

Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở đô thị

Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch

15

Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở đô thị

Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch

16

Chứng thực hợp đồng cho muợn, cho ở nhờ nhà ở đô thị

Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch

17

Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở đô thị

Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch

18

Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở đô thị

Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch

19

Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở đô thị

Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch

20

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch

21

Chứng thực văn bản khai nhận di sản đối với động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

Không

 

22

Chứng thực văn bản thỏa thận phân chia di sản đối với động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

Không

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn