CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp cuối năm 2020
 87
 23/12/2020
0/637443317936548614446.png

0/637443317936548614446.png

Qua một ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tích cực, đúng pháp luật. Sáng ngày 22/12/2020, Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Ảnh: Quang cảnh kỳ họp

Tại Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện, các đại biểu đã thảo luận, bàn bạc thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của huyện 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 và trong năm 2021. Đồng thời, cũng xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề “chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn huyện...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tọa kỳ họp đã đánh giá cao kết quả làm việc tại kỳ họp với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua những vấn đề rất quan trọng, không chỉ định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực năm 2021 và những năm tiếp theo mà còn liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân trên địa bàn huyệnThay mặt Chủ tọa kỳ họp, ông đề nghị UBND huyện sớm triển khai và có kế hoạch, đề ra những giải pháp cụ thể, tổ chức thực hiện các Nghị quyết được thông qua; có những giải pháp chỉ đạo quyết liệt, xử lý những vấn đề bức xúc mà bà con cử tri, các ngành, các địa phương và đại biểu tham dự kỳ họp quan tâm.


Cẩm Lan