CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Châu Thành tổ chức thành công kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI
 129
 06/07/2020
0/637291268490285767446.png

0/637291268490285767446.png

Sáng ngày 29/06/2020, HĐND huyện huyện Châu Thành tổ chức Khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Huỳnh Trường Vĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Huỳnh Văn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh ứng cử đơn vị huyện Châu Thành; ông g Trần Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn; cùng các đại biểu HĐND huyện...

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Kỳ họp HĐND huyện, khóa XI diễn ra vào ngày 29/06/2020. Qua đó xem xét, thảo luận báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020. Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành cơ bản đạt tiến độ chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao. Trong đó, có 01 chỉ tiêu vượt Nghị quyết, (tổng thu ngân sách đạt 121,50% ), 03 chỉ tiêu  đạt 100% NQ (Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; công tác tuyển quân; y tế), 04 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên, 06 chỉ tiêu đang thực hiện (xét vào cuối năm); nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển; công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày lễ, Tết, kỷ niệm được thực hiện thiết thực, ý nghĩa; công tác chăm lo, giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng được thực hiện kịp thời, đúng quy định; phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo; tại nạn giao thông được kiềm chế; giải quyết khiếu nại, tố cáo và cải cách hành chính đạt kết quả tốt.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện thông qua báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020, chương trình nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc huyện tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XI; xem xét các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của các ngành Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. Thông qua 04 Nghị quyết về: Quyết toán ngân sách nhà nước huyện Châu Thành năm 2019; Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020; về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Châu Thành năm 2020; về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện.

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã dành nhiều thời gian cho việc thảo luận của các Tổ đại biểu, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về những nội dung, vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân trong huyện.


 Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, Chủ tịch HĐND huyện, ông Trần Văn Thắng yêu cầu các đại biểu HĐND huyện tập trung thảo luận, đánh giá việc tổng hợp, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri; đôn đốc việc giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất và đời sống của cử tri, nhân dân; trách nhiệm, hiệu quả công tác giám sát; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân các vị đại biểu HĐND huyện với cử tri và nhân dân; thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử; đồng thời tuyên truyền để cử tri và nhân dân được biết.Kim Ngân