CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường
 38
 15/06/2020
0/637278286148107455446.jpg

0/637278286148107455446.jpg

Ngày 12/6, Ông Nguyễn Văn Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm chính trị - Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2019 ở các xã, thị trấn; thành viên đoàn giám sát gồm: Phó Ban pháp chế HĐND huyện, Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ huyện, lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn Phòng HĐND&UBND và thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, tiến hành giám sát 04 đơn vị xã, thị trấn gồm: Thị trấn Ngã Sáu, xã Đông Phú, xã Phú Hữu và xã Đông Phước.


Ảnh: Quang cảnh buổi giám sát

Thời gian qua việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường được Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phân bổ, quản lý sử dụng đúng theo Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 30/03/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; ngay từ đầu năm, UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn lập dự trù chi kinh phí thực hiện công tác môi trường đúng quy định 50.000.000 đồng/năm, qua đó đơn vị đã thực hiện chi và quyết toán đầy đủ đúng theo hướng dẫn.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Châu đánh giá cao kết quả quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Trong thời gian tới, đoàn yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  phối hợp với tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, Ông cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lãnh chỉ đạo, phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí đúng theo hướng dẫn. 

Kim Ngân