CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Huyện Châu Thành tổ chức gặp gỡ tiếp xúc Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp
 113
 11/06/2020
0/637274622707248961446.png

0/637274622707248961446.png

Sáng ngày 10/06/2020, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh gồm các Ông Nguyễn Văn Bảy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp; Bà Lê Thị Thanh Lam - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên doàn lao động tỉnh; Ông Huỳnh Văn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng với Đại biểu HĐND huyện và Đại biểu HĐND các xã, thị trấn tiếp xúc cử tri 08/08 xã, thị trấn tại Hội trường I UBND huyện.

Trong đợt tiếp xúc này, Đại diện đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Khóa IX; thông báo kết quả kỳ họp thứ 15; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh.

Đại diện đại biểu HĐND huyện thông tin dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện; thông báo kết quả kỳ họp thứ 11; trả lời ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện.

Đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri (bằng hình thức lấy phiếu) trước Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Khóa IX và Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Qua buổi tiếp xúc cử tri có 154 cử tri dự, có 01 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các ngành huyện giải trình thỏa đáng, không có ý kiến ghi nhận.

Kim ngân