CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
HĐND huyện thông qua nhiều nội dung quan trọng trong phiên họp Thường trực tháng 6/2020
 131
 03/06/2020
0/637267977922690014446.png

0/637267977922690014446.png

Sáng ngày 03/6/2020, tại Phòng Khánh tiết UBND huyện, Thường trực HĐND huyện Châu Thành tổ chức phiên họp Thường trực tháng 6/2020. Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND, UBND, UBMTQVN, cùng Đại diện lãnh các Phòng, ban ngành huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Ông Trần Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Ảnh: Ông Trần Văn Thắng - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại phiên họp


Tại cuộc họp đại diện Thường trực HĐND huyện Ông Bùi Hoàng Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện thông qua dự thảo báo cáo công tác điều hành hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 5 và phương hướng hoạt động tháng 6/2020; Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp lần thứ 12 (kỳ họp giữa năm); dự kiến nội dung chương trình giám sát năm 2021. Trên cơ sở đó, Ông đã nhấn mạnh một số kết quả nổi bật đã đạt được trong tháng 05/2020 đã tổ chức sơ kết công tác phối hợp hoạt động giữa 03 Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, tổ chức giám sát, phối hợp tổ chức tốt lấy ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV bằng hình thức phát phiếu. Bên cạnh đó, đại biểu cũng được nghe và trao đổi làm rõ xung quanh một số nội dung liên quan đến kỳ họp giữa năm 2020, dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 08 báo cáo, 05 tờ trình và 05 nghị quyết, trong kỳ họp HĐND giữa năm dự kiến sẽ chấn vất 03 đơn vị là Phòng Nông Nghiệp &PTNT, Phòng Tài nguyên - môi trường; Phòng LĐTB&XH; thông qua nghị quyết chương trình giám sát năm 2021 sẽ tiến hành giám sát 05 cuộc.

Phát biểu kết luận phiên họp, ông Trần Văn Thắng - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nội dung cần trung để thực hiện đạt kết quả tốt trong tháng 6/2020 như: giao các  phòng, ban ngành xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và gửi về cơ quan chuyên môn thẩm định để kịp trình kỳ họp giữa năm 2020; Thường  trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp giữa năm trong khoảng thời gian tư 14- 19/6/2020. Văn phòng HĐND huyện tham mưu nội dung và đảm bảo các điều kiện tổ chức tốt kỳ họp giữa năm.Kim Ngân