CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Thường trực HĐND huyện Châu Thành thông qua Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI
 130
 06/05/2020
0/637243583987213842446.png

0/637243583987213842446.png

Sáng ngày 06/05/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức phiên họp Thường trực tháng 05/2020. Tham dự có Thường trực HĐND, UBND, UBMTQVN, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Ông Trần Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Ảnh: Ông Bùi Hoàng Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó  Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành phát biểu tại cuộc họp


Tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện đánh kết quả hoạt động tháng 04 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 05/2020, thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, công tác chuẩn bị tiếp xúc cử tri, kế hoạch giám sát quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2019.

Theo kế hoạch kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI dự kiến tổ chức từ ngày 25-26/6/2020, hai Ban HĐND huyện sẽ tổ chức thẩm tra các dự thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp trước ngày 17/6/2020. Tại kỳ họp dự kiến thông qua 08 báo cáo, 06 tờ trình và 06 nghị quyết.

Qua nghe thông qua các dự thảo văn bản, đại biểu thống nhất cao với báo cáo kế hoạch chuẩn bị kỳ họp, đặc biệt các đại biểu thống nhất với kế hoạch giám sát sử dụng kinh phí môi trường ở các đơn vị xã, thị trấn.

Phát biểu kết luận phiên họp, ông Trần Văn Thắng - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, Văn Phòng HĐND-UBND huyện và các cơ quan được phân công chuẩn bị nội dung và phục vụ kỳ họp cần tập trung cao, bám sát nội dung kỳ họp, chủ động phối hợp chặt chẽ, rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, các văn bản phục vụ tại kỳ họp phải đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, thủ tục và tiến độ thời gian. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận huyện chuẩn bị công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND huyện, Ban Kinh tế- xã hội tiến hành giám sát và hoàn thành trước 15/6, Ban Pháp chế giám sát hoàn thành trong tháng 6/2020,Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện tiến hành triển khai, chuẩn bị tốt, đi sâu nội dung giám sát để chương trình giám sát được đảm bảo, có hiệu quả.


Kim Ngân