CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Hai Ban HĐND huyện thẩm tra các văn bản chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện kỳ họp cuối năm 2019
 92
 19/12/2019
0/637123686087838155446.jpg

0/637123686087838155446.jpg

Chiều ngày 10/12/2019, hai Ban Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp cuối năm 2019 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự buổi họp có ông Bùi Hoàng Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND; Trưởng, Phó hai ban HĐND, thành viên của hai ban Hội đồng nhân dân huyện và đại diện lãnh đạo một số ngành có liên quan.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại kỳ họp cuối năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện sẽ thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền và dự kiến trình thông qua 11 Tờ trình, 11 Nghị quyết và 16 Báo cáo. Trong đó, Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra 08 Tờ trình, 08 Nghị quyết và 03 báo cáo; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra 03 Tờ trình, 03 Nghị quyết 13 báo cáo thuộc lĩnh vực của Ban phụ trách.

Phát biểu kết thúc buổi thẩm tra, ông Bùi Hoàng Liêm yêu cầu hai ban Hội đồng nhân, thành viên hai ban HĐND và các ngành liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý thống nhất của đại biểu để bổ sung, chỉnh sửa đảm bảo kịp thời. Đồng thời, gửi các văn bản về Văn phòng HĐND và UBND để tổng hợp tham mưu Thường trực HĐND trình tại Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện.


Cẩm Lan