CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, giám sát công tác bảo hiểm y tế
 430
 01/11/2019
0/637082226815056048446.png

0/637082226815056048446.png

Từ ngày 16 - 22/10/2019, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, tiên hành giám sát chuyên đề về công tác triển khai, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020, tại 4 xã thị trấn, Trung Tâm y tế và Bảo hiểm xã hội huyện. Ông Nguyễn Văn Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng ban Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Bồi dưởng chính trị huyện – Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện, phó Trưởng đoàn; cùng các ông, bà thành viên Đoàn giám sát; lãnh đạo ngành Y tế, BHXH huyện. tiếp đoàn có đại diện Thường trực, lãnh đạo hai Ban HĐND, UBND, trưởng trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực, đại lý thu BHYT xã, thị trấn.
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Kết quả giám sát: từ năm 2016 đến ngày 30/6/2019, nhìn chung BHXH, Trung tâm Y tế huyện và các xã, thị trấn đã phối hợp tốt trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, các văn bản của tỉnh, huyện có liên quan đến BHYT và tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các loại hình BHYT, trong đó: cụ thể hóa thành nghị quyết, kế hoạch, thành lập, kiện toàn và củng cố Ban chỉ đạo, vận động tham gia BHYT; công tác nhận, cấp phát thẻ cho đối tượng đảm bảo kịp thời; tinh thần thái độ của y, bác sĩ từng bước cải thiện, cơ sở vật chất được chú trọng góp phần phục vụ tốt công tác khám và điều trị bệnh cho Nhân dân...đặc biệt UBND huyện và các xã thị trấn chú trọng công tác thi đua khen thưởng trong vận động BHYT tại địa phương từng thời điểm cụ thể nhằm khích lệ tinh thần cán bộ đảng viên góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Kết quả thực hiện: Năm 2016: 57.993/81.884 người, đạt 70,82%; Năm 2017: 62.900/81.884 người, đạt 76,82%. Năm 2018: 66.744/82.253 người, đạt 81,14%; đến ngày 30/6/2019: 64.351/82.120 người, đạt 78,36%. Tuy nhiên một số đơn vị vướng mắc, khó khăn, hạn chế như: công tác chỉ đạo của địa phương rất quyết tâm nhưng mốt số đơn vị thiếu hồ sơ lưu; kỹ năng tuyên truyền vận động của cán bộ chưa thật sự thuyết phục; chưa nắm vững chính sách của BHYT nên việc tuyên truyền hạn chế; công tác quản lý, cấp phát thẻ BHYT đôi lúc chưa kịp thời cho trẻ e dưới 6 tuổi; trang thiết bị y tế tại trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực còn bất cập (máy siêu âm, đo điện tim…nơi có máy thì cán bộ chưa được đào tạo đủ chuẩn và ngược lại, ngoài ra máy bị hư hõng không sử dụng được); không có nguồn kinh phí đào tạo cán bộ chuyên môn về sử dụng máy siêu âm…Qua đó các thành viên của Đoàn, góp ý, chia sẽ kinh nghiệm, tháo gỡ những  khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, nhằm giúp cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết thúc buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Châu – phó Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị từ công tác xây dựng báo cáo theo đề cương, công tác chuẩn bị tiếp đoàn, thành phần tham dự, công tác nghiên cứu, triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, đồng thời trả lời những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu đặt ra và ghi nhận các vấn đề khó khăn, vướn mắc vượt thẩm quyền của các xã, thị trấn và của Trung tâm y tế huyện, ngoài ra đề nghị các địa phương khắc phục hạn chế mà đoàn đã góp ý và hoàn thiện báo cáo gửi về Thường trực HĐND huyện.

 

Mỹ Nhiên