CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Ban Kinh tế - Xã hội giám sát các thiết chế văn hóa cơ sở
 217
 28/08/2019
0/637026057726264929446.png

0/637026057726264929446.png

Từ ngày 15/8 đến ngày 22/8/2019, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội (KTXH), Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, giám sát chuyên đề “việc đầu tư, trang bị, quản lý, sử dụng các thiết chế bên trong của nhà văn hóa, khu thể thao các ấp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015 – 2018”. Ông Nguyễn Văn Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội , Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn; cùng các ông, bà thành viên Đoàn giám sát; tiếp đoàn có đại diện Thường trực HĐND, UBND xã, thị trấn; công chức văn hóa xã hội, trưởng các ấp trên địa bàn.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị


Kết quả giám sát trực tiếp tại 3 đơn vị xã, về việc đầu tư, trang bị, quản lý, sử dụng các thiết chế bên trong của nhà văn hóa, khu thể thao các ấp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015 – 2018”. Hiện trạng có 10/19 ấp có nhà văn hóa được đầu tư, xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới; công tác quản lý, sử dụng và nâng cấp, sửa chữa được địa phương quan tâm; các thiết chế văn hóa được trang trí theo hướng dẫn; các quy ước được xây dựng hằng năm…tuy nhiên củng còn những khó khăn, hạn chế như: công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế; công tác quản lý của địa phương chưa chặt chẽ; việc bố trí, trưng bày có nơi chưa đúng theo hướng dẫn; công tác sử dụng chưa phát huy hết công năng; công tác vệ sinh, cảnh quang môi trường còn hạn chế từng mặt; việc xây dựng quy ước có nơi chưa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương…

Phát biểu kết thúc buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Châu - Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị từ công tác xây dựng báo cáo theo đề cương, công tác chuẩn bị tiếp đoàn, thành phần tham dự, công tác nghiên cứu, triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện các chủ trương, hướng dẫn của Sở văn hóa thể thao du lịch, qua đó làm rõ thêm một số vấn đề địa phương đặt ra, và đề nghị các đơn vị khắc phục những hạn chế Đoàn đóng góp, đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của địa phương, ngoài ra đề nghị đơn vị chịu sự giám sát hoàn thiện báo cáo gửi về Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện sau một tuần làm việc, giao bộ phận tham mưu, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát và chuẩn bị nội dung họp Đoàn báo cáo kết quả giám sát theo đúng quy định.Mỹ Nhiên