CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 8
 39
 06/08/2019
0/637007088521374157446.png

0/637007088521374157446.png

Ngày 06/8/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành tổ chức phiên họp Thường trực tháng 8 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và đề ra phướng hướng tháng 8/2019. Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các Ban HĐND, các ngành có liên quan, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Ông Trần Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Qua thực hiện nhiệm vụ tháng 7, Thường trực HĐND huyện đánh giá: đã tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 7/2019 theo đúng Luật định;  phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tại các xã, thị trấn sau kỳ họp HĐND giữa năm; tổ chức tiếp công dân thường xuyên và định kỳ qua đó giải thích, hướng dẫn người dân đến đúng nơi thẩm quyền để giải quyết; Ban Kinh tế - Xã hội, xây dựng và ban hành các quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề “ việc đầu tư, trang bị, quản lý, sử dụng các thiết chế bên trong của Nhà văn hóa, khu thể thao các ấp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015 – 2018 và dự kiến hoàn thành chương trình giám sát trong tháng 8. Ngoài ra tham dự, phối hợp điều hành các hoạt đông của địa phương...

Qua thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự phiên họp, và các ngành chuyên môn, ông Trần Văn Thắng thay mặt Thường trực HĐND huyện đánh giá cao kết quả đạt được trong tháng 7 và nhấn mạnh một số nội dung thực hiện trong thời gian tới đó là: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp giữa năm 2019; các Ban HĐND huyện thực hiện công tác giám sát theo kế hoạch và báo cáo kết quả đúng quy định; Văn phòng tham mưu thực hiện nội dung giám sát của HĐND huyện về công tác bảo hiểm y tế theo nghị quyết đã đề ra dự kiến 3 đơn vị xã, thị trấn sẽ giám sát trực tiếp, các đơn vị còn lại giám sát bằng văn bản; ngoài ra, giao Chi cục thi hành án dân sự huyện phối hợp giải quyết đơn thư của ông Nguyễn Văn Thành xã Đông Phú và có báo cáo bằng văn bản cho Thường trực HĐND huyện vào cuối tháng 8/2019.

Mỹ Nhiên