CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Phiên họp tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 135
 09/07/2019
0/636982819761673136446.png

0/636982819761673136446.png

Ngày 8/7/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành tổ chức phiên họp tháng 7 năm 2019. Tham dự phiên họp có Thường trực Hội đồng nhân dân; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo hai Ban, các ngành có liên quan, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Chủ trì phiên họp ông Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Trong tháng 6 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp tổ chức tốt công tác tiếp công dân; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân của các xã, thị trấn; hai Ban thực hiện tốt công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp giữa năm 2019; Ban Kinh tế - Xã hội đã ban hành quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát công tác trang bị, quản lý và sử dụng các thiết chế bên trong của nhà văn hóa ấp trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2018; đặc biệt tổ chức thành công Kỳ họp thứ Chín, HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên củng còn những khó khăn vướng mắc như: công tác xây dựng báo cáo của một số ngành chưa đảm bảo thời gian quy định, nên công tác thẩm tra của hai Ban HĐND gặp khó khăn; việc khắc phục hạn chế sau giám sát của một số đơn vị chậm, phải nhắc nhở nhiều lần;…

Qua phát biểu thảo luận đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự phiên họp, và các ngành chuyên môn, ông Trần Văn Thắng Phó Bí thư Thường trực - Chủ  tịch HĐND huyện, đánh giá cao kết quả đạt được trong tháng 6 và nhấn mạnh một số nội dung thực hiện trong thời gian tới như sau: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri để chuẩn bị tốt cho công tác tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2019, đồng thời  thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, công tác phòng chống dịch bệnh, công tác sáp nhập xã, ấp...; Ban Kinh tế - Xã hội thực hiện công tác giám sát theo đúng quy định và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND huyện; tham mưu thực hiện nội dung giám sát của HĐND huyện về công tác Bảo hiểm y tế theo Nghị quyết đã đề ra.

Mỹ Nhiên