CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khai mạc kỳ họp thứ Chín, khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021
 182
 28/06/2019
0/636973037013671338446.png

0/636973037013671338446.png

Sáng ngày 27/6/2019, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành khai mạc kỳ họp thứ Chín, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự kỳ họp có Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQV) huyện; 26/30 vị đại biểu HĐND; đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; Thường trực Đảng ủy HĐND, UBND, UBMTTQVN, đại diện 2 cử tri xã, thị trấn. Chủ tọa kỳ họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Ảnh: Quang cảnh kỳ họp


Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đánh giá cao nỗ lực của UBND huyện, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp và sự đồng thuận cao trong nhân dân trên địa bàn huyện, trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 cơ bản đạt tiến độ chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao. Trong đó, có 01 chỉ tiêu vượt nghị quyết, (tổng thu ngân sách đạt 151,83% ), 02 chỉ tiêu  đạt 100% NQ (Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh và công tác tuyển quân), 04 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên, 04 chỉ tiêu đang thực hiện (xét vào cuối năm); nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển; công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày lễ, tết, kỷ niệm được thực hiện thiết thực, ý nghĩa; công tác chăm lo, giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng được thực hiện kịp thời, đúng quy định; phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo; tại nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm trên cả 02 mặt; giải quyết khiếu nại, tố cáo và cải cách hành chính đạt kết quả tốt.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét và cho ý kiến 17 báo cáo; 6 tờ trình và dự thảo nghị quyết và một số nội dung quan trọng khác. Thời gian diễn ra Kỳ họp dự kiến trong 02 ngày làm việc.

Ông Trần Văn Thắng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp tình hình thực hiện nghị quyết HĐND; xem xét báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau Kỳ họp thứ Chín của HĐND huyện

góp phần thành công cho kỳ họp thứ Chín HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


 

Mỹ Nhiên