CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Phiên họp tháng 6/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 181
 06/06/2019
0/636954259377051550446.jpg

0/636954259377051550446.jpg

Ngày 4/6/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, tổ chức phiên họp tháng 6 năm 2019. Tham dự phiên họp có Thường trực Hội đồng nhân dân; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo hai Ban, các ngành có liên quan, Văn phòng HĐND và UBND huyện, cùng đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn, Chủ trì phiên họp ông Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Trong tháng 5 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 3 cấp tại các xã, thị trấn; sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; ban hành kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ Chín HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-202; tổ chức tiếp công dân qua đó đã hướng dẫn, giải thích cho 03 trường hợp cụ thể về nội dung khiếu nại của người dân; giám sát việc đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng biên chế và giải quyết chính sách đối với viên chức của các trường học công lập trên địa bàn huyện;...

Qua phát biểu thảo luận đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự phiên họp, và các ngành chuyên môn, ông Trần Văn Thắng Phó Bí thư Thường trực - Chủ  tịch HĐND huyện, đánh giá cao kết quả đạt được trong tháng 5 và nhấn mạnh một số nội dung thực hiện trong thời gian tới như sau: (1) Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri; chuẩn bị tốt các báo cáo, tờ trình, trình tại kỳ họp thứ Chín Hội đồng nhân dân huyện; chỉ đạo các ngành phối hợp giải quyết các kiến nghị của Đoàn giám sát việc đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng biên chế và giải quyết chính sách đối với viên chức của các trường học công lập trên địa bàn huyện, (2) đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, chuẩn bị tốt báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri, và thông báo tham gia xây dựng chính quyền trình tại kỳ họp HĐND giữa năm 2019 theo kế hoạch; (3) giao hai Ban Hội đồng nhân dân huyện, thực hiện tốt công tác thẩm tra các văn bản chuẩn bị kỳ họp đảm bảo về thể thức, nội dung kỹ thuật trình bày, chú trọng các nghị quyết; (4) đề nghị Thường trực HĐND xã, thị trấn chuẩn bị tốt các bước để tổ chức kỳ họp giữa năm 2019, quan tâm việc thông qua các đề án sáp nhập ấp, kiện toàn bộ máy Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân, công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết phải đảm bảo, đồng thời đăng ký lịch tổ chức kỳ họp về Thường trực HĐND huyện; (5) Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp các Ban HĐND, tham mưu, hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức kỳ họp thứ Chín của HĐND đúng luật định.


 

 

Mỹ Nhiên