CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Kết quả giám sát các trường học công lập trên địa bàn huyện Châu Thành
 102
 05/06/2019
0/636953462713760285446.png

0/636953462713760285446.png

Ngày 4/6/2019, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, họp góp ý dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng biên chế và giải quyết chính sách đối với viên chức của các trường học công lập trên địa bàn huyện. Ông Trần Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Bùi Hoàng Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chủ trì cuộc họp, thành phần tham dự có Thường trực HĐND, Uỷ ban nhân dân huyện, các ông, bà thành viên Đoàn giám sát; cấp xã đại diện Thường trực HĐND, UBND; Ban giám hiệu của các trường chịu sự giám sát.
Ảnh Quảng cảnh Hội nghị

Đoàn đã tiến hành giám sát 11/38 điểm trường trong đó (giám sát trực tiếp 6 trường và giám sát bằng văn bản 5 trường), nhìn chung, công tác phân công, bố trí và giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động đúng đầy đủ, kịp thời. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị được trang bị đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy, tổng diện tích đất được đầu tư, xây dựng và được dân hiến, trong đó 4/11 trường đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các trường còn lại đang lập thủ tục, hồ sơ chờ cấp giấy; công tác quản lý, sử dụng, bảo quản trang thiết bị được đảm bảo…tuy nhiên, trường củng gặp nhiều khó khăn như: trang thiết bị, dụng cụ giảng dạy chưa được đầu tư đúng theo quy định, cơ sở vật chất xuống cấp nhất là nhà vệ sinh, lò đốt rác; diện tích đất dân hiến nhưng dân không chịu tách thửa nên công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp khó khăn; giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020 phân theo địa bàn cư trú;…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đoàn giám sát, các đơn vị trường trong việc chấp hành nghiêm kế hoạch giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; việc phân công, bố trí, sắp xếp viên chức, giải quyết chế độ chính sách viên chức, người lao động; công tác bảo quản trang thiết bị, dụng cụ giảng dạy; đặc biệt là sự nỗ lực trong tự làm đồ dùng dạy học của các giáo viên;…ngoài ra Ông đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành khảo sát, tổng hợp có kế hoạch sớm đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa đối với các đơn vị trường để chuẩn bị năm học mới 2019-2020; thực hiện đề án sáp nhập các điểm lẻ về điểm chính; chỉ đạo ngành chuyên môn hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường. Đồng thời, xem xét giải quyết các đề xuất của trường; đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng tài chính huyện, xem xét việc quản lý, mua sắm tài sản của các trường, báo cáo thường trực ubnd huyện; đề nghị các trường khắc phục hạn chế, thiếu sót do Đoàn đóng góp tại buổi giám sát và hoàn thiện báo gửi về Thường trực HĐND huyện theo quy định và Đoàn giám sát sẽ khảo sát lại việc khắc phục hạn chế và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND huyện. 

 

Mỹ Nhiên