CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, giám sát các trường học công lập trên địa bàn huyện
 133
 28/05/2019
0/636946528709529350446.png

0/636946528709529350446.png

Từ ngày 22/5 đến ngày 24/5/2019, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, tiến hành giám sát việc đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng biên chế và giải quyết chính sách đối với viên chức của các trường học công lập trên địa bàn huyện. Ông Bùi Hoàng Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn; cùng các ông, bà thành viên Đoàn giám sát; tiếp đoàn có đại diện Thường trực HĐND, UBND xã, thị trấn; Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, viên chức kế toán, thủ quỹ của các trường.
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Kết quả giám sát trực tiếp 6 trường học nhìn chung, công tác phân công, bố trí và giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động đúng đầy đủ, kịp thời. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị được trang bị đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy, tổng diện tích đất được đầu tư, xây dựng và được dân hiến, trong đó 1 trường đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các trường còn lại đang lập thủ tục, hồ sơ; công tác quản lý, sử dụng, bảo quản trang thiết bị được đảm bảo…tuy nhiên, trường củng gặp nhiều khó khăn như: trang thiết bị, dụng cụ giảng dạy chưa được đầu tư theo quy định, diện tích đất dân hiến nhưng dân không chịu tách thửa nên công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp khó khăn…

Phát biểu kết thúc buổi giám sát, ông Bùi Hoàng Liêm - Trưởng Đoàn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị từ công tác xây dựng báo cáo theo đề cương, công tác chuẩn bị tiếp đoàn, thành phần tham dự, công tác nghiên cứu, triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, đồng thời trả lời những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu đặt ra và ghi nhận các vấn đề khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền của các trường, ngoài ra đề nghị ban giám hiệu hoàn thiện báo cáo gửi về Thường trực HĐND huyện, sau một tuần làm việc tại đơn vị, giao bộ phận tham mưu, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát và chuẩn bị nội dung họp Đoàn báo cáo kết quả giám sát theo đúng quy định.


Mỹ Nhiên