CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Châu Thành sơ kết Quy chế phối hợp năm 2018
 125
 13/05/2019
0/636933617295607109446.png

0/636933617295607109446.png

Ngày 10/5/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Châu Thành sơ kết Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp năm 2018. Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND; đại diện lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, lãnh đạo hai Ban và các ngành có liên quan cùng Văn phòng HĐND & UBND và UBMTTQVN huyện; xã, thị trấn có đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN cùng dự. Chủ trì hội nghị ông Trần Văn Thắng Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND huyện; ông Đỗ Văn Lô - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; ông Phan Hữu Lộc - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ - Chủ tịch UBMTTQVN Huyện.

Ảnh Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch về quy chế phối hợp hoạt động giữa  Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện năm 2018, trong đó nổi bật với các nội dung như: công tác tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; công tác bầu cử trưởng ấp và thành viên ban thanh tra nhân dân; công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; công tác tiếp công dân; tiếp xúc, giải quyết các ý kiến cử tri;...đã góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018. Tuy nhiên trong công tác phối hợp vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri đôi lúc chưa đầy đủ, kịp thời,...

Qua phát biểu thảo luận đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự phiên họp, đặc biệt các ngành chuyên môn, xã thị trấn và ý kiến của phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu làm rõ các vấn đề liên quan đến quy chế phối hợp trong năm qua, đồng thời  đề xuất các giải pháp phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới. Ông Trần Văn Thắng Phó Bí thư - Chủ  tịch HĐND huyện, đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2018, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung thực hiện trong thời gian tới như sau: Đề nghị tăng cường công tác phối hợp giữa 3 Thường trực, trong đó chú trọng công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; tập trung đề ra nhiều giải pháp, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, và chú trọng công tác khắc phục hạn chế sau giám sát; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, thị trấn tổ chức sơ kết nghị quyết liên tịch về quy chế phối hợp giữa 3 thường trực năm 2018, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2019; Văn phòng tăng cường công tác phối hợp tham mưu, nhằm giúp cho các Thường trực thực hiện tốt quy chế đã đề ra.


Mỹ Nhiên