CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức phiên họp tháng 4 năm 2019
 97
 10/04/2019
0/636904823347720160446.png

0/636904823347720160446.png

Chiều ngày 9/4/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, tổ chức phiên họp Thường trực tháng 04 năm 2019. Tham dự phiên họp có Thường trực Hội đồng nhân dân; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo hai Ban và các ngành có liên quan cùng Văn phòng HĐND và UBND huyện. Chủ trì phiên họp ông Trần Văn Thắng Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND huyện.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại phiên họp, đại biểu được nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo kết quả hoạt động quý I và triển khai kế hoạch hoạt động tháng 04; báo cáo công tác tiếp nhận và bàn các giải pháp giải quyết 3 đơn khiếu nại của công dân; đóng góp dự thảo Nghị quyết liên tịch về thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 Thường trực và kế hoạch chuẩn bị sơ kết quy chế phối hợp giữa 3 Thường trực năm 2018.

Qua phát biểu thảo luận đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự phiên họp, đặc biệt các ngành chuyên môn và chủ tịch UBND huyện phát biểu làm rõ các vấn đề liên quan đến 3 đơn khiếu nại của công dân. Ông Trần Văn Thắng Phó Bí thư – Chủ  tịch HĐND huyện, đánh giá cao kết quả đạt được trong quý I và nhấn mạnh một số nội dung thực hiện trong thời gian tới như sau: (1) Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Tòa án nhân dân huyện, phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn xem xét, xác minh giải quyết 3 đơn khiếu nại của công dân, và trả lời cụ thể bằng văn bản về Thường trực HĐND huyện; (2) Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hoàn thiện Nghị quyết liên tịch, Quy chế phối hợp sau khi đại biểu đóng góp, ban hành chính thức  đồng thời phối hợp tổ chức sơ kết quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQ VN huyện năm 2018 đúng quy định; (3) Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp các Ban HĐND, tham mưu, hoàn thiện báo cáo, bám sát chương trình hoạt động của Thường trực HĐND và thông báo kết luận gửi các đơn vị thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. 

 

Mỹ Nhiên