CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành báo cáo kết quả giám sát
 67
 09/04/2019
0/636904137791568044446.jpg

0/636904137791568044446.jpg

Sáng ngày 9/4/2019, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, họp Đoàn góp ý dự thảo báo cáo kết quả giám sát, công tác hòa giải cơ sở tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Thành phần tham dự có Thường trực HĐND, UBND UBMTTQVN huyện; thành viên Đoàn giám sát; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, thị trấn; công chức Tư pháp – Hộ tịch. Ông Trần Văn Thắng Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Kết quả giám sát nhìn chung, năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân tại các xã, thị trấn  đã chủ trì phối hợp thực hiện tốt công tác hòa giải tại cơ sở; tuyên truyền kịp thời, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác hòa giải và các văn bản của cấp trên; thành lập, kiện toàn và củng cố 9 Ban hòa giải cấp xã, 65 tổ hòa giải ấp đảm bảo số lượng, chất lượng; đội ngũ hòa giải viên nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, các vụ việc hòa giải thành chiếm tỷ lệ rất cao, tổng số vụ việc hòa giải thành 285/302 đạt 94,37%, còn lại 17 đơn đang tiếp tục xác minh, giải quyết; không có trường hợp khiếu kiện đông người vượt cấp. Qua đó đã giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh với tinh thần đoàn kết, giữ gìn tình làng nghĩa xóm; kinh phí được phân bổ đúng quy định cho công tác hòa giải thành và hòa giải không thành, văn phòng phẩm 100.000/tổ/ tháng...tổng kinh phí 382.550.000đồng. bên cạnh đó một số đơn vị vướng mắc, khó khăn, hạn chế như: quy trình tổ chức hòa giải chưa đảm bảo, hồ sơ lưu chưa đầy đủ, không có thông báo cho thôi làm nhiệm vụ tổ hòa giải củng như hòa giải viên, việc hướng dẫn người dân lên tòa án đề nghị ra quyết định công nhận hòa giải thành, và đóng phí…còn nhiều bất cập. Qua đó đại biểu đóng góp báo cáo, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phát biểu, chỉ đạo các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Ông Trần Văn Thắng Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND huyện, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên Đoàn giám sát và các đơn vị chịu sự giám sát đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới như: (1) Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhỡ các xã, thị trấn thực hiện công tác hòa giải cơ sở; lưu trữ, công nhận hòa giải viên,cho thôi làm nhiệm vụ hòa giải viên; phân bổ dự toán, cấp kinh phí, quyết toán, đúng quy định; (2) Đề nghị UBND xã, thị trấn cử cán bộ tham dự tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, đảm bảo đúng, đầy đủ thành phần, nhằm đạt chất lượng, hiệu quả; (3) Đề nghị các xã, thị trấn khắc phục hạn chế, thiếu sót do Đoàn đóng góp tại buổi giám sát; hoàn thiện báo gửi về Thường trực HĐND huyện chậm nhất ngày 19/04/2019, riêng UBND xã Đông Phước A, thực hiện dự toán, chi trả kinh phí hòa giải thành và hòa giải không thành; kinh phí văn phòng phẩm 100.000đ/tổ/ tháng cho các tổ hòa giải ấp của năm 2018 và năm 2019 đúng theo quy định; (4) giao bộ phận tham mưu, hoàn thiện báo cáo được đại biểu góp ý, đồng thời hoàn thiện hồ sơ giám sát, gửi Thường trực HĐND tỉnh theo đúng quy định.Mỹ Nhiên