CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành
 148
 11/01/2019
0/636828142147015167521.png

0/636828142147015167521.png

Từ ngày 9 - 11/01/2019, Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành sau kỳ họp cuối năm 2018.

Ảnh: Quang cảnh Đoàn đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Đông Thạnh

 

Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang gồm có: Ông Nguyễn Văn Bảy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; cùng 03 vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Châu Thành; chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; 30 vị đại biểu HĐND huyện và trên 240 đại biểu HĐND cấp xã; cùng Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện; các ngành có liên quan, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và có mặt của trên 630 cử tri trên địa bàn huyện cùng tham dự tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện thông báo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri đặt ra trước kỳ họp và báo cáo kết quả sau kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm 2018.

Qua 03 ngày tiếp xúc cử tri tại 9/9 đơn vị, có 38 lượt cử tri phát biểu kiến nghị tới Đoàn đại biểu HĐND 3 cấp một số nội dung như: Vấn đề quy hoạch treo;   chính sách cho vợ liệt sĩ tái giá; công trình xây dựng kém chất lượng; việc mua bán lấn chiếm hành lang lộ giới; xây dựng lộ giao thông nông thôn; Luật An ninh mạng; chính sách dôi dư theo Nghị quyết 01,02 của HĐND tỉnh; đường điện; việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các vấn đề liên quan đến điều hành các lĩnh vực KTXH, QPAN;…

Tiếp thu các ý kiến, đại biểu HĐND 3 cấp và đại điện chính quyền địa phương, đã trả lời trực tiếp những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận ý kiến của cử tri sẽ phản ánh đến các Bộ, Ngành liên quan xem xét; đặc biệt Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND huyện tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình để giải quyết thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của cử tri đặt ra và trả lời bằng văn bản tại cuộc tiếp xúc cử tri gần nhất.


Mỹ Nhiên